Workshop Printare 3D

Desfășurare: 22 și 23 noiembrie 2021 / 17:00 – 19:00

18 noiembrie 2021

Echipa proiectului UAUIM-FFCSU-2021-020 – INSTRULAB MINCU vă invită la o sesiune de instruire dedicată membrilor comunității academice care doresc să dezvolte competențele necesare materializării modelelor 3D prin tehnologii aditive.

Descriere

Atelierul de Printare 3D este destinat cadrelor didactice si de cercetare, în special asistenților, lectorilor și doctoranzilor interesați de cercetarea prin fabricație aditivă. Prin tema abordată ne propunem sa facem accesibile aceste noi unelte digitale și să încurajăm integrarea caracteristicilor printării 3d în activitatea profesională, folosind resursele Atelierului Experimental MAC din cadrul UAUIM.

Workshopul va cuprinde în prima parte o prezentare introductivă, urmată de o descriere pas cu pas a procesului de lucru de pregătire a modelelor 3d pentru fabricația prin printare 3d. Tehnologiile abordate sunt cele disponibile în Atelierul Experimental Mac Popescu. Urmărim să prezentăm într-un mod accesibil informația și abordăm subiecte precum: strategii de modelare, cerințe geometrice și dimensionale, corecții ale modelelor, generare cod pentru print, postprocesare obiecte printate. În a doua parte a workshop-ului participanții sunt invitați să exploreze principiile prezentate, sub îndrumarea tutorilor, pentru a aplica cunoștințele acumulate prin pregătirea unor modele 3d pentru printarea 3d cu filament sau rășină.

Workshopul își propune să arate relevanța acestor unelte în practica curentă de arhitectură și să prezinte o logică de lucru ce poate fi aplicată mai departe de fiecare participant în activitatea didactică si profesională proprie.

Pentru participarea la acest workshop sunt necesare cunoștinte de modelare 3D.

Tutori

Locuri disponibile: 12 locuri

Înscriere: până pe 19 noiembrie, prin șefii de departament

Desfășurare: Workshopul se va desfășura în zilele 22 și 23 noiembrie 2021, în intervalul orar 17:00 – 19:00, în Atelierul Experimental MAC din cadrul UAUIM.

* * *

Descrierea activităților precedente

Activitatea propusă acum face parte dintr-o suită de traininguri oferite de echipa proiectului INSTRULAB MINCU pentru personalul UAUIM, anume:

Atelierul de Videostreaming

Activitatea s-a desfășurat cu 7 angajați UAUIM, in zilele de 9 și 16 noiembrie, in Atelierul Experimental „Mac Popescu” al UAUIM. Prin tema abordată ne-am propus să încurajăm diseminarea prelegerilor didactice si de cercetare către spațiul public, în timp real, dar și să facilităm accesul la tehnologia de profil disponibilă acum în Atelier Experimental „Mac Popescu”. Atelierul a fost compus dintr-o prezentare introductivă, urmată de o descriere pas cu pas a procesului de lucru. Am urmărit să prezentăm într-un mod accesibil informația și am abordat subiecte precum: dispozitive tipice folosite în transmisiunea live (microfoane, placi de captură video, camere video profesionale, etc.) și prezentarea unor unelte software ca OBS (mixer audio-video cu capacitate de prelucrare live), platforma youtube, interconectivitatea cu platforma Zoom și alte elemente software folositoare în producția de conținut în direct. În a doua parte a workshop-ului participanții au fost invitați să exerseze tehnicile prezentate, sub îndrumarea tutorilor. Instructorul a fost colegul nostru, asist. dr. arh. Mihai Chisărău (SFA), asistat de drd. arh. Claudia Pipoș.

Workshop-ul a avut scopul de a arăta relevanța acestor unelte în comunicarea academică și de a prezenta o logică de lucru ce poate fi aplicată mai departe de fiecare participant în activitatea profesională proprie.

Curs de formare profesională “Studiul Formei prin CGI”

Activitatea este în curs de desfășurare și se adresează în principal colegilor din departamentul SFA care doresc să se formeze profesional în concordanță cu noile cerințe ale curriculei de la Facultatea de Arhitectură. Cursul se desfășoară într-o formulă mixtă, on-line / on-site, în zilele de vineri, pe parcursul a 6 săptămâni. Activitatea de seminar are loc în Atelierul Experimental „Mac Popescu” al UAUIM.

Tematica abordată se concentrează pe vizualizările de arhitectură și obiect, având ca scop ilustrarea modalităților fundamentale de descriere și vizualizare a formei cu ajutorul unui program specializat în randare. El este o introducere în CGI (Computer Generated Imagery), cu exemplificarea noțiunilor primare de compoziție, iluminare globală, materiale și randare. Materia predată se concentrează cu precădere pe metodele de comunicare vizuală specifice CGI, și nu pe detalii tehnice de natură computațională. Se predă cu ajutorul programului gratuit Twinmotion, ales pentru simplitatea și pentru eficiența sa remarcabilă, cât și cu ajutorul programului 3D Studio Max, software canonic disponibil gratuit în scopuri educaționale.

Cursul este ținut de asist. dr. arh. Mihai Chisărău care, în calitate de titular al cursurilor de Vizualizare de Arhitectură și Vizualizare de Obiect de la F.A.I., este un specialist în domeniul CGI și compozitării imaginilor virtuale. El este asistat la activitățile practice de dr. arh. Andreea Iosif.