Workshop „Finisaje și sisteme extensibile multifuncționale”

8 ianuarie 2020

Context

Studenții anului 3, Specializarea: Arhitectură de Interior și cei ai anului 4, Specializarea: Design de Produs, împreună cu o echipă de specialiști din domeniul execuției finisajelor, vor desfășura un workshop având ca temă sistemele extensibile multifuncționale, realizate din folii strech Barrisol. Scopul workshopului este familiarizarea participanților cu tehnologia specifică montajului foliilor extensibile pentru finisarea diferitelor suprafețe (pereți, tavane, corpuri de iluminat etc.) dar și propunerea unor soluții inovative și originale, care să surprindă valențe nebănuite ale materialului dat.

Prin acest demers, ne propunem ca participanții să experimenteze în mod creativ, găsind rezolvări adecvate, suple și adaptate la cazurile studiate, ce se vor analiza împreună cu specialiștii din domeniu, invitați în cadrul workshopului.

Obiective

Demersul urmărește dobândirea unor noi cunoștințe prin contactul direct cu materialele folosite și sistemele specifice, cu experiența acumulată a specialiștilor invitați pentru a răspunde tuturor întrebărilor, dar și cu varietatea de cazuri și soluții concrete analizate.

Obiectivele secundare sunt:

  • O mai strânsă legătură între etapele unui proiect, pornind de la cea de concept sau de idee, trecând prin cea de detaliere tehnică și tehnologică și ajungând până la cea finală de execuție, care presupune un alte condiționări, parțial necunoscute în etapele anterioare;
  • Creșterea nivelului de cunoștințe într-un cadru mai interactiv;
  • Familiarizarea cu tehnologii de dată recentă și încă insuficient cunoscute în România
  • Formarea unor viitori specialiști din domeniul arhitecturii, mai bine informați și mai competenți;

Detalii organizatorice

08 ianuarie 2020 începând cu ora 12:30
Sala „Grigore Cerchez” (A4), etaj 3, corp vechi, UAUIM Organizator:
Conf. dr. arh. Gabriela Mindu

Partener:
THETA furniture and more, partener Barrisol