IN-VISIBLE VENICE (an architectural comparative journey thru Italo Calvino's projections)

30 martie 2022

Asociația Culture Reserve în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București vă invită la un workshop academic vizând educația non-formală, pe tema conexiuni în arhitectură.

Despre workshop

Workshop-ul “IN-VISIBLE VENICE (an architectural comparative journey thru ITALO CALVINO's projections)” va avea loc în Italia, la Venezia în perioada 19-26 aprilie 2022 și este adresat studenților anilor 1, 2 și 3 de studiu. Activitățile workshop-ului atât în deplasarea din Italia cât și ulterior în cadrul ședințelor de atelier practic în cadrul UAUIM vor avea ca finalitate realizarea unor machete din hârtie (paper-architecture) și vor constitui baza echivalării activităților practice obligatorii specifice anului de studiu 1, respectiv 2.

Provocarea

„Veneția… paradis al romantismului de început de secol, un loc al visării definită de ceața care se ridică de pe ape, de canalele care o străbat, de forfota continuă din San Marco, de podurile ce leagă labirintul străzilor întortocheate, de piațetele înțestate de oameni așezați la cafenele, un furnicar care suprapune haotic imagini aparent repetitive, secvențiale, trecătoare... Un oraș al contrastelor puternice, al romanticizmului ascuns, al siluetelor ce răsar dincolo de ape, al transparențelor, al suprapunerilor… câteodată al decadenței, al senzațiilor acutizante, al miasmelor, al pestilenței. Un oraș în care poți regăsi fragmente din Wordsworth, Byron, Keats, Shelly, Poe sau tușe de Turner, Gericault sau Goya. Un spectacol impresionant, un amalgam de elemente care pot compune și recompune oricând o nouă poveste, personalizată, unică. Ascunsă privirii, Veneția (in)vizibilă continuă să traiască dincolo de un timp specific. Italo Calvino și-a imaginat descriptiv orașele invizibile întrupând Veneția în fiecare dintre ele. Plecând de la pasaje cheie din nuvela lui I.C. se propune regăsirea in situ a fragmentelor arhitecturale corespondente, identificarea unui vocabular architectural comun. Acesta devine bază pentru reconstrucția unei Veneții invizibile în machete de hârtie, o Veneție a umbrelor, luminii și ceții. Workshop-ul își propune identificarea elementelor cu caracter de vocabular repetitiv și transpunerea acestora într-un limbaj arhitectural ce poate determina spațial noi valențe interpretative.”

Detalii

Date suplimentare referitoare la tematica, conținutul deplasării, datele de înscriere, echivalarea activităților practice aferente anului 1 și 2 de studiu etc. sunt prezentate în secțiunea dedicată workshop-lui în galeria de imagini:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2411684688969032&type=3

Despre îndrumători

Îndrumătorii workshop-ului, respectiv șef.lucr.dr.arh. Ana-Maria Crișan și șef. lucr.dr.arh. Alexandru Crișan organizează și coordonează activități practice internaționale în deplasare ale studenților din UAUIM. În ultimii 17 ani au organizat și îndrumat 24 deplasări de studiu și workshop-uri care au vizat țări precum: Spania, Germania, Danemarka, Italia, Franța, Grecia, Turcia, România etc.

Despre ONG:

„Asociația Culture Reserve are ca scop dezvoltarea și susținerea proiectelor culturale, științifice și artistice în domeniile de arhitectură, arte vizuale și științe umaniste. Obiective culturale și educaționale ale Asociației vizează aspecte legate de: promovarea culturii vizuale ca mediu optim al învățării și exprimării în evoluția tinerelor generații în contextul valorilor culturale naționale și europene; promovarea educației patrimoniale și integrarea resurselor naționale de patrimoniu cultural și natural în procesul instructiv-educativ vizual; implicarea în activități educaționale în vederea susținerii organizațiilor și administrațiilor locale în proiectele de promovare a culturii și identității vizuale; informarea publicului larg cu privire la cultura arhitecturală și patrimonială; reconsiderarea învățământului alternativ de artă și arhitectură ca o prioritate.”https://culturereserve.org/