Universitatea de Vară Bucium

ediția a X-a, 2022 - EDIȚIE ANIVERSARĂ

înscrieri până pe 30 iunie 2022, desfășurare 23 iulie-7 august 2022

9 iunie 2022

Universitatea de Vară Bucium este co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), de Ordinul Arhitecților din România (OAR) din Timbrul Arhitecturii 2022 și de Fundația Prințul de Wales.

Perioada desfășurării: sâmbătă, 23 iulie - duminică, 07 august 2022

Organizator: Asociația RPER

Parteneri: OAR Alba, Institutul Național al Patrimoniului (INP), Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”-Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Arhitectură de Interior (UAUIM-FA, UAIUM-FAI), Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), Universitatea „Babeș-Bolyai”-Facultatea de Geografie (UBB-FG), Primăria Bucium, Asociația „Baia Domnilor”, Asociația „Cluj Guided Tours”, Revista „Igloo”, Revista „Arhitectura” a Uniunii Arhitecților din România.

Locul desfășurării: comuna Bucium, jud. Alba (în Munții Apuseni, lângă Roșia Montană-sit UNESCO)

Locuri cursanți: 16: 12 arhitectură - de preferință anii III-VI, masteranzi sau doctoranzi (8 din România și 4 din străinătate, inclusiv din Ucraina), 2 geografie, 2 litere (CESI).

Scopul: cunoașterea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural al comunei Bucium (compusă din 30 sate și cătune) prin activități interdisciplinare și cu implicarea comunității locale.

Activități practice: pe teren și la sediul UDV (prospecțiuni, relevee de arhitectură, studii de peisaj și de potențial turistic, documentare fotografică, studiul imaginii, ateliere etc., respectiv prelucrarea informațiilor culese în vederea prezentării lor în expoziția ce va însoți festivitatea de închidere oficială a Universității și în publicația „Patrimoniu rural Bucium – Caiet VIII cu menționarea numelui autorilor (vezi Caietele I-VII la: http://rper.ro/publicatii.php).

Ateliere:

Activități teoretice/didactice

Conferințe și prelegeri susținute de specialiști în domeniul patrimoniului rural, din România și din străinătate, în mediu fizic și online

Momentele cheie ale Universității de Vară (festivitățile de deschidere și de închidere, prezentarea rezultatelor proiectelor realizate de participanți) vor putea fi urmărite și online, pe baza înscrierii prealabile pe adresa de email: imuau_relations@yahoo.com

Programul detaliat al universității de vară va fi publicat în „Caiet de prezentare UdV Bucium 2022ˮ.

Îndrumători:

Asistenți îndrumători:

Coordonator: ing. Ștefana Bianu, Președinte RPER-Franța,

Președinte RPER-Romania: dr. arhg. Ioana Bogdan-Cătăniciu

Condiții de participare:

Organizatorii vor asigura îndrumarea și asistența, ca și logistica activităților UdV, vor suporta cheltuielile de transport intern, de cazare și masă (la pensiune) și vor elibera un Certificat de participare, care va putea folosi la echivalarea Practicii universitare sau la obținerea de credite extra curriculare.

Cursanții vor suporta costul asigurării medicale și taxa de înscriere de 500 lei (din care 100 lei vor fi virați către RPER la confirmarea admiterii la UdV Bucium 2022, iar 400 lei la începerea ediției).

Cursanții sunt rugați să vină cu laptopul și aparatul foto proprii și vor semna un Regulament intern de conduită.

Desfășurarea UdV va respecta condițiile impuse oficial pentru adunările culturale publice.

Înscrieri:

Fisa inscriere UdV Bucium 2022.doc

Vă rugăm să trimiteți Fișa de înscriere atașată acestui anunț, completată digital, precum și eventualele întrebări, la toate cele 3 adrese de mai jos:

Termene: 5 - 30 iunie 2022: transmiterea Fișei de înscriere completată

1 iulie 2022: comunicarea listei cursanților selecționați

5 iulie 2022: plata primei tranșe a taxei de participare și afișarea programului detaliat al UdV Bucium pe www.facebook.com/asociatia.rper

23 iulie 2022: data limită plată tranșa a II-a și plecarea spre Bucium

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național sau a Ordinului Arhitecților din România. AFCN și OAR nu sunt responsabile de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”.