UAUIMEvenimenteScrierea articolelor științifice, bazele evaluării colegiale și politici redacționale

Scrierea articolelor științifice, bazele evaluării colegiale și politici redacționale

Invitație de participare la training

22 octombrie 2021

Echipa proiectului UAUIM-FFCSU-2021-006 „Creștere vizibilitate și impact revista Journal of Urban and Landscape Planning - JULPvă invită la Sesiunile de instruire dedicate membrilor comunității academice care doresc să dezvolte competențe specifice necesare evaluării, promovării conținuturilor științifice realizate și promovării acestora în publicații științifice.

Participarea este rezervată membrilor comunității academice UAUIM și este gratuită.

Perioada de derulare: trainingul va avea loc în perioada 11-12 noiembrie 2021 timp 2 ore, online, în programul Zoom, începând cu ora 17.00 după cum urmează:

Sesiunea 1 - derulare în 11 noiembrie 2021 orele 17-19 - scrierea articolelor științifice

Beneficii ale participării - Sesiunea se adresează în primul rând doctoranzilor, având rolul de a-i familiariza cu elementele de bază necesare redactării unui articol științific pentru publicarea sa într-o revistă de circulație internațională, de la concepția acestuia până la trimiterea sa spre publicare.

Conținut - Tipologia articolelor; structura acestora; elemente privind convențiile de redactare a fiecăreia dintre părțile unui articol; modalitatea de trimitere a articolelor

Sesiunea 2 - derulare în 12 noiembrie 2021 orele 17-19 - Bazele evaluării colegiale și politici redacționale

Beneficii ale participării - Sesiunea se adresează celor care au publicat deja articole, și celor implicați în activități redacționale, având rolul de a prezenta, pentru diferite niveluri de recunoaștere internațională, cerințele specifice de redactare a articolelor și de „creștere valorică” a unei publicații.

Conținut - Influența gândirii pozitiviste asupra structurii articolelor; clasificarea valorică a publicațiilor; noțiuni de biblioteconomie; politici editoriale; comunicare.

Linkul de conectare Zoom va fi transmis prin e-mail participanților înscriși la fiecare dintre cele două Sesiuni, înainte de derularea fiecărei Sesiuni.

Trainer: CSI/conf. dr. ecol., dr. geogr.,. habil. urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR

Limba de lucru: româna.

Persoanele care sunt interesate să participe la training sunt rugate să trimită solicitarea de înscriere pentru Sesiunea 1 sau Sesiunea 2 la adresa e-mail: maddymotcanu@yahoo.com până la 8 noiembrie 2021.

Vă mulțumim și vă așteptăm!
Echipa proiectului UAUIM-FFCSU-2021-006 JULP