Text [Re]Presentation

13 februarie 2019

Exerciții arhitecturale de citire critică, sinteză, reprezentare și prezentare de concluzii

Worskhop organizat și recomandat de Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură ca pregătire extracurriculară a studenților din anii 4-5-6 pentru lucrarea de disertație și studiul de fundamentare.

În cadrul acestui workshop dorim să abordăm o metodă de cercetare și de lucru ce poate fi utilizată în cadrul studiului pentru diplomă și a studiilor premergătoare acesteia, o metodă care să cuprindă întregul proces, de la documentare la reprezentare în manieră arhitecturală a datelor.

Workshop-ul va fi unul interactiv ce va ține cont de subiectele de interes pentru fiecare participant în parte, construind moduri specifice de investigare a temelor.

Pornind de la documentare prin trimitere la texte științifice, documente, proiecte etc., se va urmări dezvoltarea capacităților de sinteză, argumentare și ilustrare prin intermediul diagramelor, mapărilor, graficelor sau oricăror alte mijloace ce vor fi identificate drept potrivite susținerii ideilor proiectului dezvoltat în final.

La finalul acestui workshop participanții vor primi diplome de participare.

Activitatea este considerată activitate extracurriculară și poate fi inclusă în dosarul de obținere a creditelor la disciplina „Cercetare și proiectare de arhitectură”.

Înscrierea la workshop se face prin completarea formularului disponibil on-line la https://goo.gl/forms/22VUMD6OKpjeWPcI3

Deadline înscrieri: 24 martie 2019

Workshop-ul va avea loc în perioada 8-21 aprilie 2019.
Contact: anda.sfintes@gmail.com

Coordonatori:
conf. dr. arh. Magda Stănculescu (Director Departament Sinteza Proiectării de Arhitectură)
asist. dr. arh. Anda Sfinteș