Conferința „Spațiu public și mobilitate urbană”

19 februarie 2014

Academia de Științe Tehnice a României și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, în calitate de organizatori și Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, în calitate de partener, anunță organizarea conferinței naționale cu titlul SPAȚIU PUBLIC ȘI MOBILITATE URBANĂ.

Evenimentul face parte din seria de acțiuni dedicate împlinirii a 120 de ani de învățământ de arhitectură în România.

Conferința se va desfășura pe data de 7 martie la sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118. Programul conferinței cuprinde 2 sesiuni de comunicări științifice și o dezbatere pe tema „Spații publice pentru o mobilitate durabilă, inteligentă și incluzivă”.


Locul desfășurării:
sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118
Data:
vineri 7 martie
Organizatori:
Academia de Științe Tehnice a României – Secția 6 Construcții și urbanism
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
Comitet de organizare:
prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu (UAUIM / ASTR), prof.dr.ing. Victor Popa (ASTR), prof.dr.arh. Ana Maria Dabija (UAUIM), conf.dr.arh. Gabriel Pascariu (UAUIM / APUR), drd.urb. Reinhold Stadler (UAUIM-CEP)
Comitet științific:
prof.em.dr.arh. Alexandru Sandu, prof.dr.ing. Șerban Gheorghe Raicu, conf.dr.arh. Cerasella Crăciun, prof.dr.arh. Mariana Eftenie, prof.dr.arh. Constantin Enache, conf.dr.arh. Mihaela Negulescu, prof.dr.arh. Radu Radoslav.
Parteneri:
Asociația Profesională a Urbaniștilor din România
Structura / modul de desfășurare:
2 sesiuni de prezentări în prima parte a zilei, urmate de o pauză de prânz și o sesiune scurtă de dezbateri după-amiază
Program (propunere preliminară):
 • 8.30 - 9.00: sosirea participanților
 • 9.00 - 9.30: cuvânt de deschidere (președintele ASTR, președinte UAUIM, primar...)
 • 9.30 - 11.00: sesiunea 1 de comunicări pe tema spațiul public
 • 11.00 - 11.15: pauză de cafea
 • 11.15 - 12.45: sesiunea a 2-a de comunicări pe tema mobilitate
 • 12.45 - 14.00: pauză de cafea și bufet
 • 14.00 - 15.30: dezbatere: Spații publice pentru o mobilitate durabilă, inteligentă și incluzivă
Participanți:
Vor participa specialiști din domeniul arhitecturii, urbanismului, transporturilor, sociologiei, economiei urbane (pe bază de invitații) Pentru sesiunile de comunicări științifice vor fi invitați specialiști din domeniul urbanismului și conexe acestuia.
Valorificarea rezultatelor conferinței:
Lucrările in extenso vor putea fi publicate după conferință în Buletinul AGIR precum și în revistele Analele Arhitecturii și Argument. Comitetul științific al conferinței va asigura o procedură de tip peer review în vederea selectării lucrărilor pentru publicare. Lucrările finale vor putea fi transmise până la data de 30 aprilie 2014 în limba engleză sau în limba română. Condițiile de tehnoredactare vor fi comunicate participanților la conferință și vor fi publicate pe paginile de Internet ale ASTR și UAUIM.

Dezbatere: Spații publice pentru o mobilitate durabilă, inteligentă și incluzivă

Tema dezbaterii va fi legată de relația între mobilitate și spațiul public și proiectarea și conformarea de spații publice care să favorizeze o mobilitate durabilă, inteligentă, incluzivă.

Sesiune de comunicări

Până la data de 28 februarie 2014 sunteți invitați să vă exprimați intenția de participare cu o comunicare științifică prin transmiterea unui rezumat, la adresele: gabriel.pascariu@uauim.ro și stadler_reini@yahoo.com.

Rezumatul va conține: Titlul lucrării, Numele și Prenumele autorului (autorilor), funcția și titlul științific, instituția, adresa de e-mail, un text de maxim 300 cuvinte și 5-6 cuvinte cheie precum și tema și sub-tema alese.

Pot participa specialiști din domeniul arhitecturii, urbanismului, transporturilor, sociologiei, economiei și ingineriei urbane.

Tematică
Tema principală Sub-temă

A. spațiul public

 • A1. ipostazele spațiului public
 • A2. forme de amenajare / utilizare a spațiului public
 • A3. accesibilitate și siguranță în spațiul public (inclusiv aspectul legat de accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă)
 • A4. percepție, comportament și sociabilitate în spațiul public
 • A5. principii de conformare / proiectare a spațiilor publice
 • A6. gestionarea spațiului public
 • A7. spațiul public în proiecte de regenerare urbană

B. mobilitate urbană

 • B1. mobilitate durabilă
 • B2. mobilitate blândă (moduri de deplasare nemotorizate)
 • B3. modele de organizare a mobilității și configurare a spațiului public cu atenție acordată utilizatorilor nemotorizați (zone 30, zone de tip „shared space”, zone pietonale, bulevarde etc.)
 • B4. crono-accesibilitatea și crono-urbanismul
 • B5. mobilitatea în orașele inteligente
 • B6. planificarea formei urbane pentru mobilitate eficientă și durabilă
 • B7. transporturile în peisajul urban
 • B8. politici integrate de mobilitate pentru regenerarea zonelor urbane
 • B9. intermodalitate
 • B10. siguranță rutieră
 • B11. ingineria, economia, sociologia și managementul transporturilor

Detalii privind organizarea și programul conferinței precum și condițiile de tehnoredactare a lucrărilor in extenso vor fi publicate pe pag. ASTR / pe pag. UAUIM.

Referitor la condițiile de tehnoredactare ale articolelor: se pot folosi normele editoriale AGIR http://www.buletinulagir.agir.ro/norme_editoriale.php sau ale celorlalte reviste menționate.


UAUIMASTRAPUR