Spații culturale extreme – masă rotunda și expoziție de proiect în cadrul Trienalei de Arhitectură East Centric 2016

20 septembrie 2016

Contextul mesei rotunde:

De-industrializarea, dezvoltarea accelerată a serviciilor și comerțului, a activităților de cercetare și creșterea cererii pentru locuințe în zonele urbane au generat noi moduri de structurare a orașelor, materializate prin modificarea modelelor de localizare si mobilitate a populației, declinul unor zone urbane și dezvoltarea altora.

În Bucureștiul contemporan, alături de valoarea istorică, extrem de importantă devine valoarea socială. Astfel crearea de noi spații publice sau activarea socială a unor zone urbane abandonate, accentuarea identității și caracterului locului devin esențiale.

Această sesiune de discuții își dorește să exploreze pe de o parte evidența deja incontestabilă a unor spații abandonate cărora atât literatura de specialitate cât și practica curentă le atribuie o conotație în special negativă, principalul argument fiind efectele negative ale acestora asupra zonelor în care se află; pe de altă parte, manifestarea din ce în ce mai accentuată a unor utilizări și/sau activități cărora spațiile convenționale nu le oferă decât un răspuns parțial, deseori insuficient sau inadecvat. Efervescența culturală a orașelor generează apariția unor noi tipuri de manifestări, transformând orașul într-un loc al creației și al creativității. Adaptarea orașului la aceste manifestări nu este însă, în general, una programată – dată fiind și amploarea fenomenului descris, ci se face mai degrabă prin transformarea – temporară sau permanentă, a unor spații, dar, mai ales, prin activarea unor spații părăsite, pasive, abandonate.

Proiectul:

Masa rotundă este însoțită de expunerea proiectului „Cartarea infrastructurilor în București – Spații cu potențial pentru activități culturale și creative” proiect realizat de Facultatea de Urbanism, în parteneriat cu ARCUB.

Coordonator: lect.dr.urb. Andreea Popa
Responsabil tehnic: conf. dr. arh. Cerasella Crăciun, conf.dr.arh.Cristina Enache
Documentare/ Întocmire planșe: dr.urb.peisag.Irina Pața, ms.urb.Corina Chirilă, dr.urb.peisag.Andreea Bunea, drd.urb.Radu Pătrașcu, ms.urb.Nicolae Negrea, stud.urb.peisag.Gabriel Marin, stud.urb.Marilena Brastaviceanu, dr.urb.Mihai Alexandru, dr.arh.Cătălina Ioniță, dr.urb.peisag.Sorina Georgiana Rusu, stud.arh.Ram Grețcu

Data:

23 septembrie 2016, ora 10:00

Loc:

Teatrul Național București, foaier sala Media (acces din str. Tudor Arghezi)

Formular înscriere masă rotundă:

https://goo.gl/forms/HDc91xDAvAB2iAwI2