Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viață activă”

Conferința de deschidere a proiectului SOCIUS – „Servicii de Orientare, Consiliere și Îndrumare a Studenților pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste” - POSDRU/161/2.1/G/140906

Universitatea din București organizează vineri, 23 mai, în intervalul 12:00-13:00, la Facultatea de Litere, în Amf. Odobescu (parter), conferința de deschidere a proiectului SOCIUS – „Servicii de Orientare, Consiliere și Îndrumare a Studenților pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste” - POSDRU/161/2.1/G/140906.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viață activă”.

Proiectul este implementat de către Universitatea din București (beneficiar) în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”- București (P1) și cu Asociația Team Work (P2).

În cadrul Universității din București, proiectul se va derula la Facultatea de Litere și la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI).

Proiectul se desfășoară în perioada 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18 luni) și are ca obiectiv general îmbunătățirea procesului de tranziție de la școală la viața activă pentru 300 de studenți (grupul-țintă) din domeniile științe sociale, arte și științe umaniste, prin participarea acestora la stagii de practică în baza unor valoroase acorduri instituționale de parteneriat, prin care beneficiază de îndrumare specializată și personalizată, în vederea formării profesionale și a unei rapide integrări pe piața muncii.

În cadrul proiectului, vor fi realizate ghiduri pentru cadre didactice și tutori, precum și îndrumare de practică pentru studenți, în șapte specializări: filologie – studii literare și lingvistică, studii europene, etnologie, comunicare și relații publice, științe ale informării, administrație managerială și secretariat, studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.

De asemenea, proiectul va duce la înființarea a două Centre de Orientare și Consiliere Profesională – CORP 1, la Facultatea de Litere și CORP 2, la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) -, la încheierea de peste 30 de acorduri instituționale de practică, la organizarea de numeroase sesiuni de consiliere pentru carieră și de schimb de experiență, dar și de vizite de studiu.

În proiectul SOCIUS se va organiza la final un concurs cu premii pentru cele mai valoroase stagii de practică la nivel de licență și la nivel de masterat, realizate de studenții din grupul-țintă.

La conferința de deschidere vor fi prezentate obiectivele specifice, activitățile și rezultatele scontate. Sunt invitați alături de studenți și de cadre didactice reprezentanți ai potențialilor parteneri de practică în cadrul proiectului SOCIUS.

Contact:
Telefon/fax: 021 212 50 28
E-mail: socius@gmail.com
Laura Mesina, conf. dr., manager de proiect: lauradiana.mesina@gmail.com
Simona Chiaburu, coordonator stagii de practică: simona_chiaburu@yahoo.com