Simpozion „Provocări în spațiul construit. 120 de ani de învățământ superior de arhitectură”

7 februarie 2012

Program

Romexpo, Sala de conferințe a Pavilionului C2

Secțiunea studenți

 1. stud. arh. Delia Prisecaru: Țestutul orașului în amprenta memoriei
 2. stud. arh. Cătălina Comănariu, stud. arh. Ana Mohonea: Studiu istorico-arhitectural: clădire de patrimoniu
 3. stud. arh. Maria-Olivia Goran, stud. arh. Mihaela-Lăcrămioara Iancu, stud. arh. Elena Marilena Popa: Implementarea spațiilor educaționale pentru copii supradotați
 4. stud. arh. Ana Mohonea, stud. arh. Elena Marilena Popa: Case de artiști – același proiect în două școli diferite de arhitectură: București și Madrid

Secțiunea cadre didactice

 1. prof. dr. ing. Radu Petrovici: Protectia seismică - provocare permanentă pentru constructori
 2. drd. urb. Lavinia Luparu: Dialogul spațiilor
 3. lect. dr. arh. Cristina Iuliana Enache: Peisaj urban - dezvoltare tehnologică
 4. asist. dr. arh. Adrian Moleavin, asist. dr. arh. Sergiu Petrea: Spațiul (construit) privit ca interacțiune și eveniment
 5. prep. drd. urb. arh. Cristina Constantinescu: Rolul spațiilor publice în definirea organizării ariilor urbane și a teritoriilor conexe
 6. conf. dr. arh. Monica Radulescu: Coeziunea,Competitivitatea și Dezvoltarea Durabilă – Concepte structurante ale dezvoltării
 7. lect. dr. arh. Magda Stănculescu: Căutări - Exemple – Tendințe. Prezentarea unor proiecte ale anului V de studiu din UAUIM-București
 8. dr. arh. Horia Dinulescu: Amintirea arborelui care a fost. Despre devenirea lemnului
 9. asist. dr. arh. Sergiu Petrea, asist. dr. arh. Adrian Moleavin: Premizele durabile ale arhitecturii contemporane
 10. prof. dr. Gabriela Munteanu, asist. univ. drd. Cătălina Moisescu: Ameliorarea acusticii unei săli de clasă pentru ora de educație muzicală
 11. conf. dr. ing. Mariana Stan, Alexandru Radu Stan: Acustica sălilor de clasă
 12. conf. dr. ing. Mariana Stan, arh. Marius Ispas: Un proiect al sălii de concerte a Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca
 13. drd. arh. Anda Manu: Office space – imagine si identitate. Imaginea de brand și reprezentările sale în spațiul de lucru
 14. drd. urb. peisag. Ana Opriș: Graffiti reprezintă o formă de artă necesară în spațiul urban românesc?
 15. asist. drd. arh. Veronica Zybaczynski: Culori vii pentru oraș?
 16. lect. dr. arh. Andreea Iosif: Tehnici de reprezentare contemporane
 17. lect. dr. arh. Maria Barbu: Două ideologii: Eisenman/Krier
 18. drd. arh. Anca Mihaela Constantin: Casa M – teren XS
 19. dr. Alexandra Bolocan, arh. Sebastian Bogdan Minican, dr. Sorin Constantinescu, dr. Dan Nicolae Păduraru: Blocul operator - o provocare medicală și arhitecturală continuă
 20. drd.arh. Consuela Dumitrescu: Provocări de început și de viitor la construirea spațiului subteran al metroului în România
 21. lect. dr. arh. Dan Agent: Schiță pentru o abordare Gestalt-istă în analiza formei arhitecturale
 22. asist. drd. arh. Ovidiu-Horațiu Teleke: Arhitectura durabilă: tehnologii avansate sau mijloace tradiționale?
 23. asist. dr. arh Laura Burlacu: Lumina naturală și controlul solar în analiza de proiectare
 24. prof. dr. ing. Laurentiu Fara, prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija, ing. Andrei Galbeaza Moraru, ing. Alexandru Diaconu: Sisteme BIPV in Romania. Concept, implementare si rezultate
 25. lect. dr. arh. Dorina Tarbujaru, stud. arh. int. Lucia Leca: Tradiție versus modernitate. Studiu de caz proiect PRISPA
 26. asist. dr. arh. Bogdan-Eugen Banica: Arhitectura sustenabilă și securitatea la incendiu
 27. lect. dr. fiz. Luminita Anghel, conf. dr. ing. Mariana Stan, Alexandru Radu Stan: Propuneri pentru creșterea confortului acustic într-o sală de conferințe
 28. conf. dr. arh. Cătălin Sârbu: Centru și policentricitate
 29. Dr. ecol.-urb. dr. geogr. Alexandru-Ionuț Petrișor: Acoperirea și utilizarea terenului în planificarea și cercetarea teritorială
 30. asist. urb. Mihai Alexandru: Spațiul public între urban și comercial
 31. drd. arh. Cătălina Ioniță: Metafore pentru o viziune organicistă a orașului contemporan
 32. asist. drd. arh. Mihaela Hărmănescu, asist. drd. urb. Andreea Popa: Peisajul rural productiv și necesitatea actuală de gestiune durabilă

Poster Alumni