Simpozion național: Energia și mediul în context contemporan

6 octombrie 2017

Vă invităm să participați la simpozionul național desfășurat în cadrul manifestării ExpoEnergie Energia și mediul în context contemporan

Evenimentul are loc joi 12 octombrie 2017 la Centrul de Presă al ROMEXPO

Program

10.00 – 10.30 Primirea participanților

Sesiunea 1: 10.30 – 12.00, Moderator Ana-Maria Dabija

10.30 – 10.40
Câteva considerații privind legătura dintre asigurarea sustenabilității mediului antropic și problema consumurilor energetice în românia
prof.dr.arh. Ana-Maria Dabija CSAU-UAUIM

10.40 - 11.00
Despre energie altfel - tipuri de spații arhitecturale contemporane ca suport în kinetoterapie
șef lucr.dr.arh. Mihaela Zamfir (Grigorescu) UAUIM, kinetoterapeut Dragoș-Cristian Bogdan

11.00 – 11.20
Proiectarea clădirilor N-ZEB – studii de caz
lect.dr.arh. Sergiu Petrea UAUIM

11.20 – 11.40
Preocupări privind conservarea energiei și mediului în reglementări realizate în uauim
prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija CSAU-UAUIM, prof. dr. ing. Radu Petrovici CSAU-UAUIM

11.40 – 12.00
Comunitati zero waste in Romania
ing. Constantin - Perino Baraga, Centrul de Transfer Tehnologic PETAL

12.00 – 12.30 Pauză de cafea

Sesiunea a II-a, 12.30 – 14.10, moderator dr.ing. Silvian Fara

12.30 – 12.50
Sisteme fotovoltaice colorate integrate în clădiri bazate pe celule solare cu coloranți, respectiv cu oxizi metalici
drd. Florin Drăgan - UPB, prof. dr. Laurențiu Fara - UPB, prof. dr. Paul Sterian - UPB, drd. Dan Crăciunescu - UPB, drd. Constantin Dumitru - UPB

12.50 – 13.10
Scaderea nivelului de emisiilor poluante prin utilizarea tehnologiei de tratare a deseurilor prin tehnologia gazeificarii
ing. Cristian Lungu - Eosol Design

13.10 – 13.30
Conceptul biorafinariei de recuperare a deseurilor
Ioan Valer Man - Tea Technology

13.30 – 13.50
Cresterea competitivitatii in productie si a excelentei in management prin integrarea sistemelor proprii de producere a energiei
ing. Manuela Drăghicescu - APSNE SUNE

13.50 – 14.10
Amprenta de carbon a panourilor fotovoltaice; exemplu de buna practica
ing. Sorin Dumitrașcu, ALTIUS Fotovoltaic

14.10 – 14.30 Pauză de cafea

Sesiunea a III-a, 14.30 – 14.00, moderator: ing. Manuela Drăghicescu

14.30 – 14.50
Comentarii asupra stadiului actual al colectoarelor solare pentru încălzirea și răcirea spațiilor în clădiri
conf. dr.ing. Sanda Budea - UPB, prof. dr.ing. Viorel Bădescu - UPB, prof. dr.ing. Adrian Ciocănea - UPB, as. dr.ing. Iuliana Șoriga - UPB

14.50 – 15.10
Conceptul SIGHUB; alimentarea cu energie si monitorizarea site-urilor izolate; utilizarea dronei pentru inspectia liniilor electrice si a echipamentelor de energie electrica
prof. univ. dr. ing Octavian Ghita - WING Computer Group

15.10 – 15.30
Studii de caz de utilizare a energiei solare în România, Italia, Germania
dr. dipl.-ing. Bostenaru-Dan Maria UAUIM

15.30 – 15.50
Elemente ale arhitecturii populare românești care cresc eficiența energetică a caselor din pământ
asist. dr. arh. Valerica Potenchi UAUIM

Concluzii și încheierea lucrărilor