Sesiune de comunicări științifice: „Patrimoniul artistic, arhitectural și natural din Parcul Carol”

26 aprilie 2018

Școala Doctorală și Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane ale Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, anunță organizarea sesiunii de comunicări științifice „Patrimoniul artistic, arhitectural și natural din Parcul Carol”, eveniment care se va desfășura în colaborare cu Academia de Știinte Tehnice din România.

Remarcând, în ultimii ani cu deosebire, starea de progresivă alterare a patrimoniului construit și lipsa oricărei inițiative de recuperare istorică și estetică a Parcului Carol, monument istoric de grupa A, poziția B-II-a-A-19016 din Lista Monumentelor Istorice (clădiri aflate în diferite stadii de degradare, fond statuar mutat aleatoriu și/sau neîngrijit, alei și trotuare afectate, fond natural distrus și neînlocuit, dispariția unor specii de plante și animale din parc, prezența numeroasă a chioșcurilor improvizate șamd), ne propunem să organizăm o sesiune științifică de comunicări având ca temă „Patrimoniul artistic, arhitectural și natural din Parcul Carol”, care va fi urmată de editarea unei publicații și de un set de propuneri profesionale concrete care să poată duce la reaprecierea acestui important monument al Capitalei și al Țării, considerat „cel mai important parc de factură regală din România”.

Sesiunea se va desfășura joi, 26 aprilie 2018, la sediul Academiei de Științe din România.

Cu mulțumiri,
Președinte UAUIM București, Prof. Univ Dr. Emil Barbu Popescu
Director al Școlii Doctorale de Arhitectură, Prof. Univ. Dr. Ana Maria Dabija