SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ORGANIZATĂ DE FACULTATEA DE URBANISM

5 iunie 2007

sesiune comunicari urbanism 2007.pdf

SALA DE CONSILIU, 28 MAI 2007

Tematica propusă

Activitatea de cercetare derulată în cadrul Facultății de Urbanism (proiecte CNCSIS, CE-EX, programe doctorale, programe port-universitare) / Spre confluența tendințelor europene cu priorități naționale

Secțiuni de lucru:

 • TENDINȚE ȘI DIRECȚII ÎN AMENAJAREA ȘI PLANIFICAREA STRATEGICĂ A TERITORIULUI
 • DIVERSIFICAREA TEMELOR DE CERCETARE ÎN URBANISM
 • PEISAGISTICA - ÎNTRE PLANIFICARE ȘI DESIGN

Participanți

Cadre didactice din cadrul UAUIM, doctoranzi, masteranzi. cercetători din alte institute de cercetare și/sau Universitatea București (UB) sau Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), studenți.

COORDONARE

 • Prof. Dr. Arh. Mariana EFTENIE
 • Conf. Dr. Arh. Florin MACHEDON
 • Conf. Dr. Arh. Cătălin SÂRBU
 • Lect. Drd. Arh. Gabriel PASCARIU

COMITETUL DE ORGANIZARE

 • Conf. Dr. Arh. Cătălin SÂRBU
 • Lect. Dr. Arh. Monica RĂDULESCU
 • Lect. Drd. Arh. Gabriel PASCARIU
 • Asist. Drd. Florin MUREȘANU
 • Prep. Urb. Ioana LUPOAIE
 • Prep. Urb. Mihai DUMITRESCU