UAUIMEvenimenteSesiune de comunicări științifice organizată de Facultatea de Urbanism

SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ORGANIZATĂ DE FACULTATEA DE URBANISM

5 iunie 2007

sesiune comunicari urbanism 2007.pdf

SALA DE CONSILIU, 28 MAI 2007

Tematica propusă

Activitatea de cercetare derulată în cadrul Facultății de Urbanism (proiecte CNCSIS, CE-EX, programe doctorale, programe port-universitare) / Spre confluența tendințelor europene cu priorități naționale

Secțiuni de lucru:

Participanți

Cadre didactice din cadrul UAUIM, doctoranzi, masteranzi. cercetători din alte institute de cercetare și/sau Universitatea București (UB) sau Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), studenți.

COORDONARE

COMITETUL DE ORGANIZARE