UAUIMEvenimentePerspective și probleme actuale ale spațiului și peisajului urban contemporan

Perspective și probleme actuale ale spațiului și peisajului urban contemporan

2 mai 2011

sesiune-comunicari-studenteasca-iunie-2011.pdf

perspective si probleme actuale ale spatiului corrigendum18.05.11.pdf

Teme actuale de cercetare în Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Planificarea peisajului
Sesiune de comunicări studențească
Editia I – 15 iunie 2011

Locul de desfășurare: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, str. Academiei 18-20

Sesiunea de comunicări este organizată de către Facultatea de Urbanism a UAUIM.

Comitet științific:

Comitet de organizare:

Comitetul de sprijin din partea studenților Facultății de Urbanism

Scopul sesiunii de comunicări este acela de a promova în rândul studenților cercetarea ca metodă și instrument de lucru necesare, în probleme ce privesc dezvoltarea contemporană a orașelor românești și europene, stimulând în același timp prezentarea și diseminarea rezultatele studiilor individuale pentru a încuraja noi idei, abordări și întrebări.

Sesiunea de comunicări se adresează deopotrivă studenților programelor de licență cu specializările urbanism / peisagistică, celor aflați la programele de master, precum și studenților din domenii complementare (arhitectură, geografie, sociologie, economie, horticultură) cu înclinație către studiul fenomenului urban contemporan în diferitele sale manifestări.

În privința subiectelor propuse care vor fi prezentate în cadrul sesiunii, sunt încurajate atât prezentarea unor studii de caz, cât și abordările teoretice ale subiectelor propuse în secțiunile tematice.

Înscrierile pentru sesiunea de comunicări vor fi transmise până pe data de 16 mai 2011 pe adresa sescomunurb.2011@gmail.com . Înscrierea va trebui să cuprindă:

Rezumatele vor parcurge un proces de selecție în urma căruia vor fi atribuite uneia dintre secțiunile sesiunii de comunicări, potrivit opțiunilor și orientării cercetării. Propunerile selectate vor trebui detaliate în text în vederea publicării. Acestea vor fi transmise până pe data de 1 octombrie 2011 la adresa maisus menționată. Comunicările vor fi publicate într-un volum tipărit la editura UAUIM. Deasemeni, comunicările scrise cu o contribuție științifică remarcabilă vor fi publicate în numere ale revistei Urbanismul – Serie nouă. Vor fi acordate deasemenea premii în reviste pentru cele mai bune lucrări.

Programul sesiunii se va desfășura în cadrul a patru secțiuni tematice ce vor trata problematici de actualitate, fiecare dintre acestea urmând a fi condusă de către un moderator, cadru didactic al Facultății de Urbanism.

Secțiuni tematice:

 1. Spații, locuri și peisaje în transformare
  • Spațiul urban între modernitate și tradiție – parcursuri ale proceselor de transformare.
  • Conversii funcționale și renovare urbană – reintegrarea spațiilor uzate fizic și moral în structura urbana.
  • Transferul de atribute între spațiul public și cel privat.
  • Antopizarea peisajelor naturale – evoluție, program, accident sau exces?
 2. Semnificații și înțelesuri ale spațiului public
  • Perceperea contemporană a spațiului public.
  • Reprezentarea identității urbane în spațiul public / privat.
  • Limbajul arhitectural contemporan – despre coerența imaginii peisajului urban.
  • Spațiul public - loc de contact și transfer sau loc de tranzit?
 3. Difuzia urbană – oraș vs. teritoriu
  • Peisaje periurbane în schimbare – procese de suburbanizare și exurbanizare.
  • Conexiuni urbane – policentricitate și metropolizare.
  • Problematici ale dezvoltării urbane contemporane – influențe globale și adaptări locale.
 4. Management și planificare urbană
  • Instrumente operaționale actuale în management și planificare.
  • Probleme de actualitate și priorități ale programelor de guvernanță – modele europene și interpretări locale.
  • Rolul actorilor urbani în procesele de planificare – studii de caz.
  • Planificarea peisajelor naturale, antropice și culturale între acțiune strategică și evoluție intrinsecă.

Toate informațiile ulterioare, completări și modificări la programul sesiunii de comunicări, vor fi postate public pe site-ul UAUIM și la adresa http://sescomurb.blogspot.com/