Teme actuale de cercetare în amenajarea teritoriului, urbanism și planificarea peisajului
Sesiune de comunicări studențească
Ediția II – 11 Mai 2012

Soluții creative și inovative în planificarea spațială - de la teorie la practică

Organizator: Facultatea de Urbanism a UAUIM
Locul de desfășurare: UAUIM, str. Academiei 18-20
Coordonare: Lect. Dr. Arh. Gabriel Pascariu

anunt-sesiune.pdf

model-abstract.pdf

Comitet Științific

Comitet de organizare

Scopul sesiunii de comunicări este acela de a promova în rândul studenților cercetarea ca metodă și instrument de lucru necesare, în probleme ce privesc dezvoltarea contemporană a orașelor și zonelor periurbane, provocările teritoriale, evoluția mediului rural și a peisajului, stimulând în același timp prezentarea și diseminarea rezultatelor unor studii și proiecte individuale.

Sesiunea de comunicări se adresează studenților aparținând unor programe de licență sau master, atât din domeniul urbanismului și peisagisticii cât și din domenii complementare (arhitectură, geografie, sociologie, economie, horticultură etc.), cu înclinație către studiul fenomenului urban și a proceselor teritoriale contemporane în diferitele lor manifestări. În privința subiectelor care vor fi prezentate în cadrul sesiunii, sunt încurajate atât prezentarea unor studii și cercetări, a unor proiecte și studii de caz (cu exprimarea opiniei personale cu privire la problema expusă), cât și abordările teoretice și metodologice specifice tematicii propuse.

Evenimentul din acest an are loc în contextul aniversării a 120 de ani de școală de arhitectură și al împlinirii a 15 ani de la înființarea Facultății de Urbanism.

Date cheie în desfășurarea evenimentului

29 februarie 2012: Lansarea anunțului sesiunii de comunicări studențești

15 martie 2012: Primirea de întrebări de clarificare din partea potențialilor participanți

20 martie 2012: Termen limită pentru răspunsuri la întrebări

31 martie 2012: Termenul limită de predare a rezumatelor. Rezumatele vor fi întocmite în conformitate cu modelul disponibil pe pagina de Facebook a sesiunii de comunicări, urmând a fi trimise la adresa de e-mail secomunurb.2012@gmail.com. Rezumatul va trebui să ofere elemente clare și sugestive privind obiectivele comunicării și rezultatele scontate de către autori. Rezumatele vor fi evaluate pe baza unui set de criterii, de către membrii Comitetului Științific, iar acceptarea lor este o condiție pentru participarea la sesiunea de comunicări. Rezumatele care nu respectă cerințele minimale de formă și conținut vor fi respinse din start.

12 aprilie 2012: Anunțarea rezultatelor evaluării rezumatelor și a listei lucrărilor acceptate în urma evaluării de către Comitetul Științific. În urma evaluării vor exista 3 categorii de lucrări: lucrări acceptate, lucrări acceptate cu recomandări și lucrări respinse.

24 aprilie 2012: Termen limită de completare /modificare a rezumatelor la care a fost formulate recomandări de către Comitetul Științific.

30 aprilie 2012: Comunicarea listei finale a tuturor lucrărilor acceptate în urma evaluărilor.

11 mai 2012: Prezentarea lucrărilor și expoziție postere în cadrul sesiunii de comunicări.

Lucrările vor putea fi realizate și prezentate atât individual cât și în echipe de 2-4 studenți. Prezentarea lucrărilor în sesiune implică realizarea unei prezentări video de tip PowerPoint și poate fi însoțită și de realizarea de postere (format 70x100), care vor fi expuse într-o expoziție.

Programul sesiunii se va desfășura în cadrul a patru secțiuni tematice. Secțiunile vor fi moderate de către un membru al Comitetului Științific.

Pentru fiecare secțiune se va acorda câte un premiu. Premiile vor consta în reviste, cărți și alte publicații de specialitate.

Secțiuni tematice:

1. Spațiul public urban - între tradiție și inovare

2. Dezvoltarea teritorială și dinamica urban-rural - impactul asupra peisajului

3. Management și regenerare urbana - strategie, finanțare, implementare

4. Soluții durabile în dezvoltarea spațială

Date de contact și comunicare

Toate informațiile cu privire la programul sesiunii de comunicări, completări și modificări ulterioare vor fi făcute publice pe site-ul UAUIM și pe pagina de Facebook a sesiunii de comunicări: www.facebook.com/SCS2012