Urbanism, arhitectură, patrimoniu. Câmpulung, România: 100

14 iunie 2018

23-24 iulie 2018, Câmpulung, România

Sesiunea SD.pdf

Evenimentul este un simpozion compus din conferințe și o sesiune de comunicări științifice (cu premierea celor mai bune lucrări ale Școlilor Doctorale ale UAUIM), având ca scop promovarea valorilor de patrimoniu național excepțional al ansamblului urban al municipiului Câmpulung în Anul Centenarului Marii Uniri în context internațional, și următoarele obiective:

 • Prezentarea valorilor Câmpulungului în Anul Centenarului Marii Uniri prin conferințe publice
 • Implicarea specialiștilor din domeniul urbanismului, arhitecturii, patrimoniului material și imaterial
 • Dialog între cetățeni, administrație locală și specialiști, masă rotundă
 • Prezentarea temelor de interes actual și a rezultatelor cercetării din cadrul Școlilor Doctorale ale UAUIM prin cercetările doctoranzilor, facilitând dialogul doctoranzilor în vederea formării unor echipe de cercetare capabile să dezvolte împreună proiecte de cercetare și îmbunătățind calitatea tezelor prin schimbul de idei
 • Ierarhizarea, din punct de vedere a aportului cercetătorilor și evidențierea acesteia prin premiere
 • Diseminarea acestor informații la nivelul publicului larg, în special al câmpulungenilor
 • Stimularea valorizării pozitive a patrimoniului material și imaterial prin prezentarea acestuia în cadrul anului omagial al Centenarului Marii Uniri – România 100
 • Încadrarea acestor valori locale și naționale în cadrul valorilor internaționale prin prezentarea acestora în cadrul evenimentelor Anului European al Patrimoniului 2018

Comunicările din cadrul sesiunii de comunicări științifice ale Școlilor Doctorale ale UAUIM vor fi susținute prin susținerea unor prezentări orale însoțite de un suport electronic (Power Point, Adobe Acrobat) pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate. Lucrările integrale din domeniul urbanismului se vor publica în „Revista Școlii Doctorale de Urbanism” (www.rsdu.ro), iar cele din domeniul arhitecturii (și, în funcție de opțiuni, și din cel al urbanismului) în alte publicații ale universității sau din afară, dacă vor fi admise de referenții de specialitate și vor respecta instrucțiunile de redactare ale acestor publicații. Termenul-limită de trimitere a articolelor ce urmează a fi publicate este 31 august 2018.

Participarea este asigurată gratuit pentru toți cei înscriși (doctoranzi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare, cadrele didactice, alți invitați) în limita unui număr total de 40 de locuri,ce se vor ocupa în ordinea primirii solicitărilor (data și ora înscrierii) și se poate se poate face exclusiv on-line până la data de 15 iulie 2018 completând formularul de înscriere disponibil la adresa de Internet https://docs.google.com/forms/d/1XMvnW1w9EeCkuS2HM1UFwTiKIXBEUpFb0wATuwzcGs/viewform

La înscriere participanților fără lucrare li se va solicita completarea numelui și afilierii, iar celor care vor prezenta lucrarea, precizarea titlului acesteia, a autorilor și un rezumat care nu trebuie să depășească 3000 de semne (inclusiv spațiile libere), scris în limba română, cu diacritice și care să prezinte contextul teoretic, obiectivele cercetării, metodele de studiu și principalele rezultate. Doctoranzii străini pot scrie rezumatul în altă limbă de circulație internațională. În viitor, rezumatele vor fi publicate pe pagina Internet dedicată Școlilor Doctorale UAUIM. Nerespectarea condițiilor de redactare precizate va conduce la respingerea automată a lucrărilor propuse și imposibilitatea prezentării acestora în cadrul sesiunii.

Comitetul științific / de organizare

 • Drd. arh. Anca Mihaela Coșa
 • Conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb.
 • Alexandru-Ionuț Petrișor
 • Prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija
 • Prof. dr. arh. Augustin Ioan
 • Prof. dr. arh. Marian Moiceanu
 • Prof. em. dr. arh. Emil-Barbu Popescu
 • Prof. dr. arh. Rodica Mariana Eftenie
 • Prof. dr. arh. Cristina Olga Gociman
 • Prof. dr. arh. Nicolae Lascu
 • Prof. dr. arh. Cristina Victoria Ochinciuc
 • Prof. dr. arh. Cătălin Niculae Sârbu
 • Prof. dr. arh. Sorin Ilie Vasilescu

Persoană de contact:
conf.dr.ecol., dr.geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
alexandru_petrisor@yahoo.com