Seminar de Arhitectura Bionică, Universitatea Alcalá de Henares, Facultatea de Arhitectură

10 aprilie 2017

3-5 aprilie 2017

La inițiativa prof.dr.arh. Maria Rosa Cervera Sardá, unul dintre pionierii arhitecturii bionice în lume (medalia Bene Merenti UAUIM, 2014), a avut loc la Facultatea de Arhitectură a Universității Alcalá de Henares din Spania un Seminar Internațional de Arhitectură Bionică, ce a reunit specialiști din Spania, România și Portugalia și s-a bucurat de participarea studenților de la Cursul de Master de Proiectare Avansată a Arhitecturii și Orașului, proveniți din mai multe țări ale lumii. S-a evidențiat rolul fundamental al cercetării legilor și principiilor naturii în scopul definirii unei arhitecturi sustenabile, autoregenerabile, iar participanții au constatat, cu surprindere, că cercetări paralele i-au condus către concluzii comune.

UAUIM a fost reprezentată de către conf.dr.arh. Elena-Codina Dușoiu, lector dr.arh. Tana Nicoleta Lascu și asist.dr.arh. Ana Mohonea. Prezentarea "Shape and Morphology Studies of Natural Forms. Aplications in Bionic Architecture" s-a bazat pe prezentarea unei tematici de referință (definiții, concepte, exemple) pe baza rezultatelor tezei de doctorat a arh. Ana Mohonea (îndrumător prof.dr.arh. Cristina Victoria Ochinciuc, susținere în cadrul UAUIM dec. 2016) și pe o cercetare provenită din extrapolarea rezultatelor exercițiului de 4 săptămâni intitulat "Structuri și legi de compoziție. Inspirația naturii", propus studenților anului II în cadrul disciplinei Studiul Formei . Deasemenea studenților masteranzi participanți la Seminarul de Arhitectură Bionică de la Alcalá li s-a propus ca temă de workshop studierea și interpretarea ca structură arhitecturală a uneia dintre următoarele forme: fagure (structură rețea hexagonală), con de brad (structură dinamică, cu adaptabilitate la mediu), floarea soarelui (structură heliotropică), schelet de pește (structură ierarhizată) și frunza (structură de tip membrană). Rezultatele exercițiului extrem de scurt ca durată au fost remarcabile, arhitecții masteranzi dând dovadă de deosebită implicare și ingeniozitate.

Prezentarea lector dr.arh. Tana Lascu a adus o binevenită componentă de abordare holistică a conceptului de natură și un cadru filosofic de definire a peisajului și apartenenței la peisaj, în special din perspectiva unor filosofi români de valoare universală ai secolului XX (Mircea Eliade, Constantin Noica etc.)

Prof.dr.arh. Rosa Cervera a prezentat în premieră concluziile unei cercetări extinse pe care o desfășoară de mai mulți ani, în care pentru prima dată se propune investigarea și clasificarea structurilor organismelor naturale din perspectiva proprietăților lor de rezistență, stabilitate, elasticitate etc., cu aplicații directe în proiectarea de arhitectură, la nivel de ansamblu și detaliu și a îndrumat două scurte ateliere care și-au propus să realizeze "cea mai solidă structură inspirată din natură" și "cel mai lung element în consolă".

Prof.dr.arh. Alberto Estévez de la Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona, a prezentat proiecte și cercetări inovative, realizate în cadrul Masterului Universitar în Arhitectură Biodigitală, pe care îl indrumă, iar dr. arh. Mauro Costa, profesor la Universitatea din Coimbra, Portugalia, a prezentat metode personale de investigare digitală a organismelor naturale.

Pe parcursul celor 3 zile, seminarul a generat o atmosferă de munca intensă, atât pentru arhitecții-masteranzi participanți, cât și pentru profesorii îndrumători, producând o serie de concluzii, proiecte și abordări demne de a fi dezvoltate în viitoare cercetări interdisciplinare.

Mulțumiri și felicitări călduroase organizatorilor!

Codina Dușoiu