Școala internațională Constantin Brâncuși

Desfășurare: 25 iulie - 7 august 2024, București, Tg. Jiu, Hobița, Curtișoara, Deva, Craiova, Horezu

4 iulie 2024

Constantin Brancusi iulie 2024 editia a 6-a.pdf

Organizator: FUNDAȚIA MARIA
Patronaj: CNR UNESCO
Parteneri: Primăria Municipiului Tg. Jiu prin Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare ”Constantin Brâncuși”, Muzeul județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, UNARTE, Universitate de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București, Liceul ”Dimitrie Paciurea”, Asociația RPER, Institutul Național al Patrimoniului, Asociația pentru Dezvoltare Regională și Politici Europene, Palatul Copiilor din Târgul Jiu, Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă Craiova, Primăria Mușetești.

Prezentarea proiectului

2024 este anul care aduce cea de-a treia selecție a proiectul depus pentru voluntariatul în cadrul WHV 2024 Campaign – WORKING ON THE FUTURE, ediția a VI-a a Școlii Internaționale pentru Patrimoniu, Cultură și Artă. Anul acesta ne propunem organizarea unei serii de conferințe, dezbateri, vizite și ateliere dedicate în principal Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor” de la Târgu Jiu dar și patrimoniului rural tradițional din zonă și de cele mai importante situri UNESCO din arealul Conurbației Jiului (județele Gorj, Dolj, Vâlcea și Hunedoara). 

Abordarea se dorește a fi una creativă și interdisciplinară, mai ales pentru voluntarii internaționali, și pune accentul pe contextul local în care s-a născut, trăit și a pus bazele viitoarei opere, sculptorul Constantin Brâncuși. Participanții voluntari internaționali vor avea ocazia de a lucra cu studenți la arte/sculptură și arhitectură, specialiștii și reprezentanții administrației locale, naționale și internaționale, într-o abordare interdisciplinară. Ei vor participa la o serie de ateliere teoretice și practice care vor avea ca bază obiectivele și activitățile propuse în proiectul WHV 2024 Campaign – WORKING ON THE FUTURE. Sunt prevăzute și activități pentru copii și tineri alături de reprezentanți ai comunității locale care dau dimensiunea culturală a locului, meșteri populari, artiști locali, meșteșugari etc.

Temele abordate vor fi legate de documentarea și investigarea siturilor UNESCO din zonă, cu accentul pus pe Ansamblul monumental ”Calea Eroilor” de la Târgu Jiu, legislația națională și internațională pentru siturile UNESCO, educație pentru patrimoniu UNESCO, posibile abordări și intervenții pentru întreținerea și salvgardarea monumentelor istorice, crearea unei identități vizuale pentru promovarea acestor situri la nivel național și internațional etc., toate acestea transformate în ateliere practice și teoretice cu o tematică specifică.