Raportul rectorului 2022

Ședință de informare și prezentare a raportului rectorului 2023, luni 10 aprilie 2022 ora 15:00, Sala Frescelor

6 aprilie 2023

Comunitatea academică este invitată luni, 10 aprilie 2023, la ora 15:00, în Sala Frescelor, la o ședință de informare și analiză.

Întâlnirea are ca principal scop prezentarea și discutarea următoarelor subiecte:

Prezența cadrelor didactice titulare este OBLIGATORIE!

Sunt invitați să participe și cadrele didactice P.O., conducătorii personalului nedidactic din: Secretariat, Bibliotecă, Contabilitate, Administrație, Resurse Umane și Oficiul Juridic.

Intâlnirea se va desfășura în preambulul ședinței Senatului UAUIM.

Rector UAUIM
Prof. dr. arhitect Marian Moiceanu