UAUIMEvenimenteRestaurarea și conservarea portalului și ușii principale de acces a UAUIM – corpul vechi

Restaurarea și conservarea portalului și ușii principale de acces a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – corpul vechi

15 decembrie 2021

La începutul lunii decembrie s-a încheiat perioada de finanțare a proiectului Restaurarea și conservarea portalului și ușii principale de acces a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – corpul vechi (cod LMI B-II-m-A-18156), proiect susținut de Institutul Național al Patrimoniului prin programul național al Timbrului Monumentelor Istorice.

Demersul a urmărit realizarea proiectului de restaurare pentru unul dintre elementele reper ale comunității noastre academice, portalul și ușa principală din strada Biserica Enei.

Soluțiile de intervenții propuse de o echipă pluridisciplinară alcătuită din arhitecți și restauratori specialiști/experți atestați de Ministerul Culturii s-au bazat pe o serie de studii preliminare, (studiul istorico-arhitectural, releveu de detaliu, expertize biologice și investigații fizico-chimice) care au fundamentat întregul proces.

Proiectul, în fază unică, a fost înaintat Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice – secțiunea Componente Artistice obținând aviz favorabil, astfel încât propunerile făcute pot fi realizate. Începerea lucrărilor de restaurare va readuce în prim-plan zona accesului principal din corpul istoric, loc de desfășurare a multor evenimente festive asociate universității noastre.

Membrii echipei: dr. arh. Anamaria Mortu, dr. arh. Petru Mortu, dr. arh. Horia Moldovan, dr. arh. Mara Popescu, dr. arh. Monica Mureșanu, dr. rest. Iulian Olteanu, exp. rest. Nicolae Catrina, dr. rest. Sergiu Popescu și dr. muz. Claudia Popescu.

Perioada de implementare a proiectului:  mai 2021 – noiembrie 2021

Contact: centru.expozitional@uauim.ro, anamaria.mortu@uauim.ro

Parteneri:

Proiect susținut de Institutul Național al Patrimoniului prin programul național al Timbrului Monumentelor Istorice

Extras proiect