Workshop G. D’Annunzio Pescara-UAUIM, 2012

28 iulie 2012

16-23 aprilie/21-28 iulie

În 2012 a avut loc a 3-a ediție a workshop-ului organizat în virtutea convenției de colaborare dintre Departamentul de Știinte, Istoria Arhitecturii, Restaurare și Reprezentare (DSSARR) al Universității „G. d’Annunzio” din Chieti-Pescara și Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului (DITACP) al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Coordonatorii proiectului de colaborare sunt prof. arh. Stefano D’Avino (DSSARR) și conf. arh. Mihaela Criticos (DITACP).

Scopul declarat al proiectului de colaborare este acela de a realiza un schimb cultural pe temele-cadru propuse anual și de a publica materialele științifice rezultate în urma fiecărui workshop.

Similar edițiilor din 2010 și 2011, workshop-ul din acest an a avut loc în două etape, respectiv prima desfășurată în Italia, iar a doua în România. La ambele au participat atât cadre didactice, cât și studenți din cele două universități, respectiv cursanți din ciclurile de studii universitare și postuniversitare. Anul acesta, DSSARR a fost reprezentat de către prof. arh. Stefano d’Avino și prof. ing. Giovanni Mataloni, iar DITACP de către conf. arh. Mihaela Criticos și conf. arh. Sergiu Nistor.

Ambele etape au avut un caracter itinerant, oferind posibilitatea participanților de a vizita și analiza la fața locului cât mai multe situri de interes în domeniul consolidării, conservării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice. Majoritatea monumentelor vizitate fac parte din zonele centrale ale orașelor în care s-au desfășurat activitățile workshop-ului, ținând cont de tema-cadru a ediției curente – Restaurarea centrelor istorice/Il restauro dei centri storici.

Obiectivele vizitate au acoperit o paletă largă și în raport cu starea lor: într-o fază mai mult sau mai puțin avansată de degradare ce impunea intervenții de consolidare; în faza de intervenție propriu-zisă (șantier) și post-intervenție. Întregul demers a fost coagulat printr-o serie de prelegeri, susținute atât sub forma unor prezentări teoretice mai ample, pe subiecte conexe temei-cadru, cât și pe teren, în multe cazuri chiar de către personajele-cheie implicate în proiectele de conservare și restaurare ale monumentelor respective.

În fiecare dintre cele două etape a fost ales drept studiu de caz câte un monument de patrimoniu, în cadrul unor activități practice de scurtă durată.

Etapa din Italia s-a desfășurat în perioada 16-23 aprilie. Traseul urmat a fost Roma – Pescara – Castelli (Teramo) – L’Aquila și retur.

În Roma au fost vizitate o serie de monumente de prim rang, cu o mare acoperire cronologică și tematică.

Dintre șantierele de restaurare în curs vizitate în Roma se numără cel de la Chiostro Ludovisi, din cadrul ansamblului Termelor lui Diocletian, sub ghidajul doamnei arh. Marina Magnani Cianetti și cel din cadrul ansamblului SS. Quatro Coronati, sub ghidajul doamnei arh. Lia Barelli.

La Colosseo, participanții au avut ocazia să-l cunoască pe celebrul arhitect Giovanni Carbonara, considerat părintele școlii italiene de restaurare și autor de numeroase tratate în domeniu. Au fost vizitate spațiile principale și anexele mai importante ale monumentalului ansamblu, inclusiv zone în care se desfășurau cercetări arheologice, aflate în afara circuitului public. Au putut fi observate și documentate fotografic, în detaliu, majoritatea instalațiilor de protejare, interpretare și punere în valoare ale monumentului.

Dintre obiectivele în curs de finalizare sau finalizate, au fost vizitate Villa Poniatowski, sub ghidajul arh. Francesco Scoppola, precum și San Stefano Rotondo, sub ghidajul arh. Riccardo D’Aquino – câștigător al unui premiu internațional pentru restaurarea acestui vechi monument. Un alt obiectiv vizitat a fost Centrale Montemartini, un exemplu celebru de reconversie a unui monument industrial.

În Castelli și L’Aquila s-au vizitat o serie de monumente grav afectate de seismele din ultimii ani din regiunea Abruzzo, majoritatea supuse unor intervenții de consolidare de urgență. În Castelli, două dintre casele afectate au făcut obiectul activității practice a participanților, care a constat în inventarierea tipurilor de degradări, discutarea cauzelor multiple care au condus la formarea lor și propunerea de soluții tehnice de consolidare pe termen lung.

Piața centrală din Castelli a făcut obiectul unui exercițiu de scanare 3D cu laser, la care participanții au putut asista și discuta diferitele problemele tehnice specifice.

În L’Aquila s-a vizitat șantierul bisericii S. Bernardino, un alt monument grav afectat de cutremur. Clădirea, complet îmbrăcată în schele atât în exterior, cât și în interior, era supusă unor intervenții complexe de consolidare structurală, dar și de conservare și restaurare a unor prețioase componente arhitectural-artistice. Participanții au avut ocazia să admire plafonul baroc de deasupra navei centrale și să discute cu echipa de specialiști care lucra la restaurarea lui chiar de pe platforma de lucru, amenajată la mai puțin de 2 m sub el.

Prelegerile aferente primei etape, susținute de către Stefano d’Avino, Mihaela Criticos, Ludovico Micara, Sergiu Nistor, Lucia Serafini și Claudio Varagnoli, au avut loc la Universitatea „G. d’Annunzio” din Chieti-Pescara și au avut ca numitor comun tema-cadru.

A doua parte a workshop-ului a avut loc în România, între 21 și 28 iulie, și a vizat obiective din București, Alba Iulia, Mănăstirea Remetea și Sibiu.

În București s-au vizitat mai multe monumente din centrul istoric și zona adiacentă, printre care: Hanul lui Manuc – recent restaurat, cu zone aflate încă în lucru, unde am fost primiți de către Dinu Cantacuzino; ansamblul Curtea Veche; Tezaurul și Lapidariul Muzeului Național de Istorie a României; Muzeul Colecțiilor de Artă – la momentul respectiv închis circuitului turistic, însă aflat spre finalul lucrărilor de amenajare și Biserica Doamnei – a cărei pictură murală, recent restaurată, a fost prezentată de către autorul intervenției, prof. dr. Dan Mohanu.

O zi a fost dedicată ansamblului de la Potlogi, unde a avut loc a doua activitate practică a participanților. Exercițiul a constat în identificarea tipurilor de degradări și a posibilelor cauze și a servit drept analiză a monumentului la fața locului, ca parte a unui proiect de școală de conservare și restaurare.

În Alba Iulia, antreprenorii din cadrul proiectului european de restaurare a centrului istoric ne-au prezentat, în cadrul unei scurte comunicări urmată de un tur ghidat în cetate, realizările și planurile de viitor. În Sibiu – ultima oprire din cadrul workshop-ului – a fost vizitat șantierul de restaurare al Bisericii Evanghelice, sub ghidajul conf. arh. Liviu Gligor.

Activități de scanare 3D cu laser au mai avut loc în curtea interioară a Ministerului Agriculturii din București, în câteva puncte din cetatea Alba Iulia și la Mănăstirea Remetea.

Prelegerile aferente celei de-a doua etape au fost susținute de către Stefano d’Avino (Storia, Memoria, Identita’ și Archeologia e Museografia) și Giovanni Mataloni (Palatul Potlogi - metodologia releveului și modelarea 3D), la sediul UAUIM.

Pe lângă experiența propriu-zisă a vizitării unor importante obiective de patrimoniu din Italia și România, bogat documentate fotografic cu această ocazie, workshop-ul va mai avea ca finalitate – similar edițiilor precedente – un volum de prezentare a activităților desfășurate pe parcursul celor două săptămâni, dar și a proiectelor de școală fundamentate cu aceeași ocazie, volum elaborat sub coordonarea prof. arh. Stefano d’Avino.

Conform convenției, cheltuielile de cazare și masă au fost asigurate de către instituțiile partenere atunci când au avut calitatea de gazdă, iar cele de transport au fost asigurate de către fiecare instituție în parte, sau au fost suportate de către participanți.

Text & foto: Alexandra Teodor