Conferința internațională ”Museums and Heritage”

31 august 2017

Conferința își propune să aducă laolaltă profesioniști, cadre didactice și cercetători din Europa și Asia, implicați în procesul de valorificare a patrimoniului arhitectonic, prin prisma experienței muzeografice.

La eveniment vor susține prelegeri în calitate de keynote speaker: prof. dr. arh. Riichi Miyake, profesor la Fuji Women's University și director al ARCHI-DEPOT - primul muzeu de machete de arhitectură din lume, din Tokyo, Japonia și arh. drd. Maiko Tatezaki, membru al UNESCO Japonia și cercetător al mănăstirilor din Nordul Moldovei. Alături de aceștia va participa Jessica Dana Jancziak, muzeograf la Neues Museum, Berlin și cercetător la Egyptian Museum in Cairo.

Riichi Miyake.pdf
Maiko Tatezaki.pdf
Jessica Dana Jancziak.pdf

Pornind de la motto-ul ARCHI-DEPOT, care îmbină termenii de „muzeu” și „prezervare” în cadrul conferinței se vor prezenta noi modalități de punere în valoare a patrimoniului cultural.

Sunt invitați la expunere specialiști în domeniu, cadre didactice, doctoranzi și asociații de profil. Intențiile de participare, însoțite de titlul prelegerii și un rezumat de maxim 300 de cuvinte în limba engleză sunt așteptate până la data de 17 septembrie 2017 la adresa: museumsandheritage2017@gmail.com

Invitații din străinătate vor face selecția în limita a 10 participări.

Parteneri

Calendar

Program

Museums and Heritage program.pdf