Melétē – workshop de arhitectură de interior, 15 octombrie - 15 noiembrie 2018

26 iulie 2018

Facultatea de Arhitectură de Interior a Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București în colaborare cu Universita Federico II din Napoli organizează în perioada 15 octombrie-15 noiembrie 2018 sub îndrumarea prof.dr.arh. Agostino Bossi - Melétē - Workshop de arhitectură de interior.

Argument

De unde anume reușesc edificiile să își extragă resursele care le permit, în timp, să mențină intacte și chiar să își îmbogățească valențele locuirii? este o interogație a workshopului Melétē.

Sursa răspunsului posibil o reprezintă casele trecutului și cele moderne - universal recunoscute ca paradigme ale arhitecturii de înaltă calitate - dar și cele anonime, executate cu tehnici de construcție locale. În aceste locuințe se poate percepe locuirea a însuși spiritului arhitecturii, esența autentică originală a spațiului edificat; principiul frumuseții care, încorporându-se în materia construită, conferă ambientelor și locurilor o aură irezistibilă, care le face să devină imediat primitoare și familiare.

Locuința concepută în funcție de principiile arhitecturale se recunoaște și se distinge prin calitatea sa estetico-spațială, nefiind doar rodul unei sume de beneficii funcționale, ci răspunzând - prin interiorul ei - la exigențele de interacțiune umană pe care omul le are cu sine însuși și cu realitatea.

Fundamentare teoretică

Natura spațiului oikologic este vocația edificiilor unde locuirea se împlinește ca adevărată trăire umană, deschisă nu doar către inevitabilele exigențe materiale, dar și către cele ale gândului, ale spiritului, ale imaginației, ale creației, ale înțelegerii și atenției față de realitate, ale căutării sensului existențial sau a frumuseții, ale reculegerii în sine și ale găzduirii semenilor.

Conținut

Workshop-ul se va ocupa de analiza și realizarea unui proiect de restructurare și adaptare spațială și funcțională a unui interior care aparține unui exemplu de arhitectură a orașului București. Destinația spațiilor va fi la latitudinea studențiilor între privată: locuință, atelier artizanal, studio de artist, sau publică: cafenea, birou, galerie de artă, muzeu etc.

Desfășurarea workshopului

Prelegeri teoretice și ore de atelier

Frecvența

Întâlnirile vor fi programate de trei ori pe săptămână între orele 17:30 și 20:30.

Staff academic

Coordonator științific: prof. dr. arh. Agostino Bossi – Università degli Studi di Napoli Federico II,

Colaboratori: conf. dr. arh. Daniele Balzano - Università degli Studi di Napoli Federico II, conf. dr. arh. Jacopo Leveratto – Politecnico di Milano, drd. arh. Roberta Esposito – Sapienza Università di Roma, drd. arh. Delia Prisecaru - Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București

Cu participarea: prof.dr.arh. Marius Marcu Lapadat - Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”

Spațiu

Sălile destinate atelierului cât și prelegerilor / conferințelor, deschise unei audiențe mai largi, vor fi desemnate în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București

Dimensiune workshop și eligibilitate

Număr maxim de participanți: 20 studenți (înscriși la cursurile de zi ale UAUIM – Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură de Interior, Facultatea de Urbanism, disponibil și pentru absolvenți începând cu anul 2016 până în prezent).

Înscrieri workshop

Înscrierile se fac în perioada 15 septembrie – 9 octombrie 2018

Notă: UAUIM își rezervă dreptul ca – în eventualitatea unui număr mare de studenți înscriși la workshop - să organizeze o selecție în zilele de 11, 12 sau 13 octombrie (data și spațiu care vor fi anunțate pe site-ul UAUIM)

Deschidere publică

Prelegerile, ale căror calendar va fi publicat, sunt deschise tuturor celor interesați.

Credite

Vor fi acordate 2 puncte credit și este oferită echivalarea activității practice.