Living Danube Limes

21 septembrie 2020

UAUIM este partener în proiectul Living Danube Limes, coordonat de Donau Universität Krems, în cadrul Programului Transnațional Dunărea

LDL - comunicat de presa ENG.pdf

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes

Patrimoniul Roman ca element de legătură în Regiunea Dunăreană în secolul 21

Proiectul “Living Danube Limes” finanțat de EU, cu parteneri din 10 țări de pe Dunăre își propune să implementeze și să găzduiască măsuri de protejare a infrastructurii istorice și să dezvolte potențialul turistic al patrimoniului Roman vechi de 2000 de ani de-a lungul Dunării începând din luna iulie 2020. O componentă specială a proiectului va fi reconstruirea prin tehnici istorice a unei ambarcațiuni romane din secolul al IV-lea d.C.

Consorțiul proiectului “Living Danube Limes“ este format din 19 universități de stat sau private din 10 țări și 27 de parteneri strategici asociați care susțin proiectul prin experiență și competențe în domeniul arheologiei, istoriei, tehnologiei, arhitecturii, realității virtuale, muzeografiei, turismului, patrimoniului cultural și istoriei trăite. Aria de desfășurare a proiectului se întinde din Germania până la Marea Neagra. Proiectul se desfășoară începând cu luna iulie 2020 până în decembrie 2022 și are un buget de 3.2 milioane de Euro.

Dupa 2000 de ani, patrimoniul roman este prezent și vizibil în continuare de-a lungul întregii Dunări. Principalele capitale de pe Dunăre au un trecut roman, dar și multe orașe mai mici sau sate găzduiesc impresionante ruine romane. Totuși, multe dintre aceste ruine sunt deseori prea puțin cercetate dar și amenințate de dezastre naturale: inundații. Lipsa conservării ar putea însemna o pierdere definitivă a multor situri arheologice și a unuia dintre cele mai lungi sisteme de frontieră istorice din lume. Fascinant la Limesul Dunărean este că a funcționat în același timp ca frontieră defensivă, dar și ca rută comercială. Pentru a susține introducerea în patrimoniul transnațional, proiectul încearcă să pună în evidență valorile culturale, simbolice și turistice ale Limesului Dunărean. Renumitul muzeu austriac al Limesului din Caruntum va fi folosit ca bază pentru concepte turistice și muzeale inovatoare, pentru siturile pilot de-a lungul fluviului.

Punctul forte de la Caruntum este reconstrucția autentică și funcțională a clădirilor romane, care sunt foarte populare în rândul vizitatorilor, ca scenă pentru a trăi istoria si o modalitate de a interacționa cu patrimoniul istoric.

Măsuri holistice de punere în evidență a caracterului transnațional și european al Limesului Roman Dunărean.

“Living Danube Limes“ se dezvoltă pe proiecte EU ca “Danube Limes Brand“ și “DANUrB“, pentru a oferi un maxim de sinergie și sustenabilitate. Fiecare tară Dunăreană va stabili un sit pilot care va reprezenta punctul de interes pentru implementarea măsurilor proiectului: geo-prospectare arheologică, strategii pentru turism sustenabil, reconstrucții prin realitate virtuală, cooperări între muzee și evenimente.

Siturile pilot vor fi scanate cu precizie prin tehnologie de ultimă oră, pentru a obține noi informații. Datele obținute vor fi utilizate pentru crearea modelelor de realitate virtuală care vor fi incluse în aplicația Danube Limes App, care va fi disponibilă gratis.

Proiectul își propune de asemenea să dezvolte un șir de situri pilot ca centre complementarea ale Limesului, pentru a potența turismul în regiune. Experți în protejarea patrimoniului istoric vor realiza strategii pentru operațiuni sustenabile și de durată pentru conservarea infrastructurii istorice de-a lungul Dunării.

Fiecare sit pilot va fi pus în legătură cu inițiative de “living history” / istorie trăită, care vor reînvia Limesul Dunărean și vor transmite informații și experiențe unei largi audiente.

O premieră mondială va fi reconstruirea unei ambarcațiuni romane din secolul al IV-lea d.C. prin tehnici istorice, fără ustensile moderne. Ambarcațiunea va fi echipată corespunzător și va naviga pe Dunăre între siturile pilot din iulie 2022 până în decembrie 2022 și va fi ancorată în fiecare sit pentru un an, începând cu 2023.

Nominalizarea pentru înscrierea în patrimonial Mondial UNESCO, a rutei Europene Culturale și turismul sustenabil de-a lungul Limesului Dunărean

Un obiectiv principal al proiectului “Living Danube Limes“ este nominalizarea Limesului Dunărean pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Proiectul susține în mod special participarea Croației, Serbiei, Bulgariei și a României, aceste țări nefiind încă pe lista de propuneri UNESCO pentru secțiunile lor de Limes. “Living Danube Limes“ pregătește agregarea unei rute culturale și implementarea conceptelor de turism sustenabil.

Completarea datelor de cercetare ce lipsesc, conectarea muzeelor și popularizarea Limesului

Activitățile de cercetare în programul “Living Danube Limes“ au ca scop completarea datelor lipsă din zona Limesului Dunărean. Rezultatul cercetării va fi ulterior transmis prin corelarea muzeelor într-un “Cluster” transnațional de muzee și prezentarea rezultatelor printr-o aplicație, “Living Danube Limes App”.

O vastă includere a publicului larg in programul “Living Danube Limes prin evenimente de istorie trăită, conferă o puternică interacțiune cu Limesul Dunărean și identificare cu patrimoniul comun.

Programul Transnațional Dunărea

Programul Transnațional Dunărea este un program finanțat de EU cu scopul unor cooperări viitoare în regiunea Dunării și o mai mare integrare regională.