Lansarea volumului „Arhive de Atelier. Studii și cercetări în proiectarea de arhitectură 2020‑2022”

Desfășurare: 12 decembrie 2022 ora 16.00, librăria Cărturești de la parterul UAUIM

9 decembrie 2022

Luni, 12 decembrie 2022, la ora 16.00 vă invităm la lansarea volumului colectiv „Arhive de Atelier. Studii și cercetări în proiectarea de arhitectură 2020‑2022”, la librăria Cărturești Modul de la parterul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București.

Editat de o echipă coordonată de conf. dr. arh. Mihaela Pelteacu, volumul cuprinde articole, eseuri, studii de caz, ipoteze teoretice și relatări ale unor acțiuni concrete, bazate pe activitatea desfășurată în atelierele Facultății de Arhitectură. Acestea poartă semnătura mai multor profesori ai Școlii noastre și au fost elaborate pe marginea studiilor din perioada anilor universitari 2020‑2021 și 2021‑2022 – o etapă distinctă, marcată de generalizarea învățământului online. Rezultatele obținute pe parcursul acestor doi ani, consemnate inițial în fișe de studiu, schițe, însemnări, notații sau fragmente de proiect, au fost transpuse într‑o abordare editorială dinamică, bogat ilustrată, menită a facilita transferul de cunoștințe și cooperarea între membrii echipelor de atelier din UAUIM.

Volumul este accesibil integral și online – https://arhive-de-atelier.uauim.ro – fiind publicat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor” (CULTADISER), finanțat prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior FDI 2022, Domeniul Strategic de Finanțare D6 – „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”.