Lansare Cerc de Tehnologie Arhitecturală

10 martie 2017

Serie de întâlniri dedicată unei mai bune înțelegeri a disciplinelor tehnice și a rolului acestora în ansamblul constituit de tot ceea ce presupune proiectarea de arhitectură. Întâlnirile se vor baza pe acumularea de cunoștințe într-un mod dinamic, îndrumarea fiind făcută în primul rând de studenți și doar atunci când va fi cazul de cadre didactice. Astfel este încurajată analiza mai multor variante, punerea acestora în balanță și mai ales înțelegerea implicațiilor acestora în ideea unei eventuale implementări. Acest tip de schimb de informații de la studenți la studenți are rolul de a redefini modul în CARE ÎNVĂȚĂM, dar mai ales de a puncta DE CE ÎNVĂȚĂM. Temele și subiectele abordate vor fi propuse și discutate în primul rând de studenți (în funcție de nevoile de aprofundare resimțite de aceștia).

Astfel, CERCUL DE TEHNOLOGIE ARHITECTURALĂ (CTA) își propune să faciliteze interacțiunea între generații diferite de studenți, conducând totodată la acumularea/aprofundarea de cunoștințe și competențe importante. Fiind un program extracurricular, activitatea din cadrul CTA nu va fi cuantificată direct, cunoștințele și competențele dobâdite putând, în schimb, să fie aplicate și valorificate în cadrul proiectelor/seminariilor (de atelier sau tehnice) din facultate. CTA va aduce împreună specialiști în diferite domenii (cadre didactice sau nu), astfel urmărindu-se o abordare pluridisciplinară. Rolul specialiștilor va fi unul de îndrumător și nu de profesor, studenții fiind îndrumați să descopere singuri cel mai bun răspuns la provocările pe care și le vor ridica singuri. Acest CERC nu dorește să înlocuiască cursurile/seminariile specifice fiecărui an universitar, ci să completeze, să coreleze și să consolideze informațiile acumulate anterior de studenți și noile informații aflate în cadrul materiilor în curs.

Coordonatorul Cercului de Tehnologie Arhitecturală este dr. arh. Radu Sfinteș. CTA face parte din seria de întâlniri organizate sub egida Centrului de Studii Arhitecturale și Urbane CSAU-UAUIM – director prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija.

Lansarea are loc sâmbătă 18 martie 2017 ora 9:30, UAUIM, sala S2