A cincea întâlnire de lucru a proiectului FORCOPAR 2

12 iunie 2013

Formation Professionnelle à Distance en Archéologie Industrielle (Conservation/Reconversion) -
De la Faisabilité à l’ Operationnalité
2011- 2013
LLP Leonardo da Vinci « Transfert de l'innovation »
2011-1-RO1-LEO05-15311 Contrat n° LLP-LdV-ToI-2011-RO-003

În perioada 12-15 iunie 2013 are loc la UAUIM cea de-a cincea întâlnire de lucru a proiectului FORCOPAR 2 - Formarea Profesională la Distanță în Arheologia Industrială (Conservare/Conversie) - de la fezabilitate la operaționalitate. Este vorba de continuarea proiectului FORCOPAR 1, derulat în perioada 2003 - 2006, proiect ce a avut ca scop demonstrarea fezabilității unui asemenea sistem de formare profesională la distanță.

Arheologia industrială este un domeniu profesional relativ nou ce poate juca un rol important în dezvoltarea durabilă iar formarea de specialiști este primul pas necesar în această direcție. Proiectul iși propune sa pună la dispoziția profesioniștilor cu specializări diferite (arhitecti, urbanisti, restauratori, lucrători din institutii publice) o platformă de formare continuă la distanță adaptată constrangerilor de timp, acces la resurse, deplasări etc. Noua specializare se axează pe cunoașterea construcțiilor și zonelor industriale valoroase, analiza, diagnosticarea și reutilizarea acestora. Proiectul utilizează o platformă educativă, materiale pedagogice și o metodologie adaptate. Se vor face demersuri pentru recunoașterea și validarea acestui tip de formare la distanță ce răspunde necesităților de specializare în acest nou domeniu profesional. Difuzarea in rețelele europene va antrena adeziunea altor organisme specializate și mobilitatea specialiștilor formați, acolo unde există astfel de necesități in țările UE.

Proiectul se desfășoară pe parcursul a doi ani (2012 – 2013). Primul an a fost consacrat măsurilor pregatitoare pentru transferul platformei educative prin:

Cel de-al doilea an este dedicat realizării transferului propriuzis de informații și pregătirii formării continue la distanță prin:

Informații suplimentare cu privire la FORCOPAR 2 pot fi găsite pe site-ul proiectului:
http://www.forcopar2.net

Contractantul proiectului este Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” iar coordonatorul acestuia este "Eurocultures" - Observatoire du développement socioculturel de la ville (Bruxelles). Proiectul reunește 13 parteneri de origine geografică și profesională diversă: universități, instituții de formare continuă, organisme de experți, instituții publice, muzee, după cum urmează