Expoziția de proiecte „5 Archaeological Design Itineraries”

29 aprilie 2014

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” are plăcerea să anunțe organizarea expoziției de proiecte „5 ARCHAEOLOGICAL DESIGN ITINERARIES”, în perioada 2-13 iunie 2014, în sala de expoziții a instituției. Vernisajul va avea loc luni, 2 iunie, ora 16.30.

Evenimentul dorește să ilustreze o serie de experiențe ale studenților și cadrelor didactice din România, ce au avut ca temă contactul arhitecturii cu ruina, reflectând subiecte de interes precum: arhitectura muzeelor, a spațiilor experimentale și de expunere, muzeografia, scenografia, arheologia și brand marketing-ul.

Prin workshop-ul concurs Premio Piranesi_Prix de Rome, organizat la Roma și Villa Adriana din Tivoli, se dorește formarea unor specialiști în proiectarea pe siturile arheologice. „Master itinerante in Museografia, Architettura, Archeologia – Progettazione strategica e gestione innovativa delle aree archeologiche” (Proiectare integrată și gestionarea inovativă a zonelor arheologice), organizat de Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia din Roma, confruntă poziția arhitecturii contemporane cu obiectul de patrimoniu din diverse culturi precum cele europeană, egipteană, ebraică sau americană. O parte importantă a studenților participanți la edițiile 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, a ales să dezvolte și să aprofundeze cunoștințele dobândite, dezvoltând aceste subiecte în contextul diplomelor de absolvire, pe situri de mare importanță din România sau Italia.

Organizatorii evenimentului, asist. dr. arh. Oana Diaconescu și asist. dr. arh. Daniel N. Armenciu, participanți ai Premio Piranesi_Prix de Rome 2007, au dorit promovarea și valorificarea acestui nou tip de abordare, printre studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Pe parcursul celor 5 ani, și-au adus un important sprijin cadre didactice precum: Prof. dr. arh. Ștefan Scafa-Udriște, Prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu, Prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu, Prof. dr. arh. Marius Marcu Lapadat, Prof. dr. arh. Hanna Derer, Prof. dr. arh. Rodica Crișan, Conf. dr. arh. Beatrice Jöger, Conf. dr. arh. Mihaela Criticos, Conf. dr. arh. Ștefan Bâlici.

La vernisajul expoziției vor fi prezenți profesori din partea Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, care vor lansa și prezenta ediția 2014 a concursului Premio Piranesi_Prix de Rome, cadre didactice precum și studenți/absolvenți ai UAUIM, ai căror lucrări vor fi expuse în cadrul expoziției.