Elemente – Sibiu. Serie tematică, școala de vară de la Sibiu, ediția a 4-a, 2024

12 aprilie 2024

Despre școala de vară Sibiu

despre origini și creație în 6 zile + 1
arhitecții trec, elementele rămân…
toate cu origini comune,
din piatră sau lemn,
în folclorul local sau estetica universală,
în trecut, prezent sau viitor.

Școala de vară din Sibiu - O cercetare în derulare despre estetica trecutului, prezentului și viitorului aplicată în arhitectura vernaculară. Ceea ce creăm în prezent se regăsește paradoxal undeva… în lumea veche, o lume care a creat pentru prima dată detaliul, cu o flexibilitate intrinsecă care i-a permis să evolueze și să reziste în timp. Elementele casei țaranești, au fost și au rămas sursa inepuizabilă de inspirație pentru arhitecți, indiferent de modă. Adeseori nerecunoscute, ele au trecut pe sub radarul marilor cercetări, fiind rareori punctul focal. Permanent sursă de inspirație, elementele au fost imitate în piatră în arhitectura Greciei antice, revăzute sub aspectul proporțiilor în perioada palladiană, negate și îmbrăcate în baroc, stilizate și interpretate în modern, îmbrățișate în perioada contemporană; au fost acolo, sub pătura evoluției, ca o piatră de temelie a edificării. Nu întâmplător, marii arhitecți contemporani au revenit asupra elementelor arhitecturii vernaculare, specificând în multiple rânduri influența decisivă a acestora asupra lucrărilor lor. Lansăm o căutare, o CERCETARE APLICATĂ a elementelor originare ale arhitecturii: stâlp, grindă, fereastră, ușă, scară, interogând ultim apariția și reziliența acestora în arhitectura vernaculară. Ne propunem să NE reCUNOAȘTEM ORIGINILE, cu un proiect identitar pentru arhitectura românească și balcanică – studiul elementelor originale în arhitectura tradițională, luând ca bază vasta colecție de arhitecturi construite vernaculare a Complexului Național Muzeal în aer liber ASTRA. După ce a pus fundațiile la ediția anterioara analizând palierul LIMITE, proiectul își propune, ca pe parcursul a mai multor ani, să construiască un INVENTAR VIZUAL AL ELEMENTELOR ORIGINALE identificând similarități și variațiuni, modele și excepții.

La a 4a ediție, Școala de Vară de la Sibiu continuă pe structura educației non-formale, fenomenologice, corelând studiul elementelor in situ, analiza comparată și mnemotehnica după modelul ideal al școlii grecești. Discutăm texte celebre ale arhitecturii, având punct focal ordinul și modulul. Complementar vizualizăm scurtmetraje documentare din lucrările marilor arhitecți, pelicule care recunosc influența arhitecturii vechi și marile artificii din spatele arhitecturilor contemporane prezente…

Programul școlii de vară Sibiu

Pe parcursul a 7 zile se întâmplă: analiza elementelor arhitecturii vernaculare în Complexul Național Muzeal ASTRA însoțite de discuții și proiecții de FILM în gradină, în șură, imagini de arhivă Tache Papahagi, D. Galloway, Kurt Hielscher, recent Peter Jacobi scurt metraje / filme documentare de arhitectură, ilustrând vizual conexiunile arhitecților moderni și contemporani cu lumea vernaculară: Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Louis Khan, Carlo Scarpa, Le Corbusier, etc. Studiul la muzeu – regăsirea elementelor în Muzeul Național BRUKENTHAL, descoperiri arhitecturale de LOC (programul detaliat la o dată ulterioară exclusiv pentru participanți)

Organizatori: Lect.dr.arh. Ana Maria CRIȘAN, lect.dr.arh. Alexandru CRIȘAN & invitați

Înscrierile se desfășoară între data de 29.03.2024 - 29.04.2024.

Bibliografie

Leon Battista Alberti, De re aedificatoria / Rudolf Arnheim, Percepția vizuală: o psihologie a văzului creator / Barbu Brezianu, BRANCUSI / Kenneth Frampton, Modern Architecture: a critical History / Rem Koolhas, Elements of Architecture / Enrico Guidoni, Architettura primitiva / Andrea Palladio, Cele patru cărți de arhitectură / Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses / Vitruviu, Despre arhitectură / Peter Zumthor, Thinking Architecture.

Mai multe detalii: https://culturereserve.org/summer-school-2024-elements_in-sibiu_4th-edition/

Follow us pe Instagram: https://www.instagram.com/culture.reserve/

Despre îndrumători:

Îndrumătorii workshop-ului, respectiv șef lucr.dr.arh. Alexandru Crișan și șef lucr.dr.arh. Ana-Maria Crișan organizează și coordonează activități practice internaționale în deplasare ale studenților din UAUIM. În ultimii 19 ani au organizat și îndrumat peste 30 workshop-uri/deplasări de studiu/școli de vară în țări precum: Spania, Germania, Danemarca, Italia, Franța, Grecia, Turcia, România etc.

Despre ONG:

„Asociația Culture Reserve are ca scop dezvoltarea și susținerea proiectelor culturale, științifice și artistice în domeniile de arhitectură, arte vizuale și științe umaniste. Obiective culturale și educaționale ale Asociației vizează aspecte legate de: promovarea culturii vizuale ca mediu optim al învățării și exprimării în evoluția tinerelor generații în contextul valorilor culturale naționale și europene; promovarea educației patrimoniale și integrarea resurselor naționale de patrimoniu cultural și natural în procesul instructiv-educativ vizual; implicarea în activități educaționale în vederea susținerii organizațiilor și administrațiilor locale în proiectele de promovare a culturii și identității vizuale; informarea publicului larg cu privire la cultura arhitecturală și patrimonială; reconsiderarea învățământului alternativ de artă și arhitectură ca o prioritate.”https://culturereserve.org/