ELEMENTE – Școala de vară de la Sibiu, ediția a 2-a, 2022

8 iunie 2022

Asociația Culture Reserve în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Muzeul Național Astra și Muzeul Național Brukenthal, vă invită la un workshop academic vizând educația non-formală, pe tema conexiuni în arhitectură.

culture-reserve scoalavara-sibiu 2022 04.pdf

Despre workshop

Scoala de vară din Sibiu, o cercetare în derulare despre estetica trecutului, prezentului și viitorului aplicată în arhitectura vernaculară, se adresează studenților UAUIM, preponderent din anii 1, 2 și 3 de studiu.

Ceea ce creem în prezent se regăsește paradoxal undeva… în lumea veche, o lume care a creat pentru prima dată detaliul, cu o flexibilitate intrinsecă care i-a permis să evolueze și să reziste în timp. Elementele casei țaranești, au fost și au rămas sursa inepuizabilă de inspirație pentru arhitecți, indiferent de modă. Adeseori nerecunoscute, ele au trecut pe sub radarul marilor cercetări, fiind rareori punctul focal. Permanent sursă de inspirație, elementele au fost imitate în piatră în arhitectura greciei antice, revăzute sub aspectul proporțiilor în perioada palladiană, negate și îmbrăcate în baroc, stilizate și interpretate în modern, îmbrățișate în perioada contemporană; au fost acolo, sub pătura evoluției, ca o piatră de temelie a edificării.

Nu întâmplător, marii arhitecți contemporani au revenit asupra elementelor arhitecturii vernaculare, specificând în multiple rânduri influența decisivă a acestora asupra lucrărilor lor.

Lansăm o căutare, o CERCETARE APLICATĂ a elementelor originare ale arhitecturii: stâlp, grindă, fereastră, ușă, scară, interogând ultim apariția și reziliența acestora în arhitectura vernaculară. Ne propunem să NE reCUNOAȘTEM ORIGINILE, cu un proiect identitar pentru arhitectura românească și balcanică – studiul elementelor originale în arhitectura tradițională, luând ca bază vasta colecție de arhitecturi construite vernaculare a Complexului Național Muzeal în aer liber ASTRA. După ce a pus fundațiile la editia anterioara analizând palierul LIMITE, proiectul își propune, ca pe parcursul a mai multor ani, să construiască un INVENTAR VIZUAL AL ELEMENTELOR ORIGINALE identificând similarități și variațiuni, modele și excepții.

La a doua ediție, Școala de Vară de la Sibiu continuă pe structura educației non-formale, fenomenologice, corelând studiul elementelor in situ, analiza comparată și mnemotehnica după modelul ideal al școlii grecești. Discutăm texte celebre ale arhitecturii, având punct focal ordinul și modulul. Complementar vizualizăm scurtmetraje documentare din lucrările marilor arhitecți, pelicule care recunosc influența arhitecturii vechi și marile artificii din spatele arhitecturilor contemporane prezente…

Program (25-31 iulie 2022)

Studiu in situ (ziua 1-4) în Complexul Național Muzeal ASTRA
Selecție, inventariere fotografică, măsurători elementare, schițe, discuții în masă rotundă în gospodării.

Studiu la muzeu (ziua 5,6) în Muzeul Național BRUKENTHAL
Selecție, analiză vizuală, schițe.

Proiectii de film în gradină, în hambar
scurt metraje / filme documentare de arhitectură, ilustrând vizual conexiunile arhitecților moderni și contemporani cu lumea vernaculară

Pre-inscrierile se desfășoară între data de 03.06-20.06.2022 la adresa de mail ami.crisan@gmail.com astfel:

Taxa de participare după confirmarea înscrierii este de 450 RON.

Mai multe detalii: https://culturereserve.org/new-workshop-2022-elements_summer-school-in-sibiu-2nd-edition/

Despre îndrumători

Îndrumătorii workshop-ului, respectiv șef.lucr.dr.arh. Ana-Maria Crișan și șef. lucr.dr.arh. Alexandru Crișan organizează și coordonează activități practice internaționale în deplasare ale studenților din UAUIM. În ultimii 17 ani au organizat și îndrumat peste 25 workshop-uri/deplasări de studiu/școli de vară care au vizat țări precum: Spania, Germania, Danemarka, Italia, Franța, Grecia, Turcia, România etc.

Despre ONG:

„Asociația Culture Reserve are ca scop dezvoltarea și susținerea proiectelor culturale, științifice și artistice în domeniile de arhitectură, arte vizuale și științe umaniste. Obiective culturale și educaționale ale Asociației vizează aspecte legate de: promovarea culturii vizuale ca mediu optim al învățării și exprimării în evoluția tinerelor generații în contextul valorilor culturale naționale și europene; promovarea educației patrimoniale și integrarea resurselor naționale de patrimoniu cultural și natural în procesul instructiv-educativ vizual; implicarea în activități educaționale în vederea susținerii organizațiilor și administrațiilor locale în proiectele de promovare a culturii și identității vizuale; informarea publicului larg cu privire la cultura arhitecturală și patrimonială; reconsiderarea învățământului alternativ de artă și arhitectură ca o prioritate.”https://culturereserve.org