EAM BDP 2017
Medaliile Europene de Arhitectură
pentru Cele Mai Bune Proiecte de Diplomă

24 noiembrie 2017

24 noiembrie 2017, București – comunicat de presă

La Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București s-a desfășurat în zilele de 23 și 24 noiembrie 2017 juriul EAM-BDP European Architectural Medals-Best Diploma Projects (Medaliile Europene de Arhitectură - Premiile de excelență pentru Proiecte de Diplomă) un concurs internațional de anvergură, aflat la a treia ediție, menit să desemneze cel mai bun proiect de diplomă în arhitectură din Europa.

În afară de marele trofeu – Medalia europeană de arhitectură pentru cel mai bun proiect de diplomă au fost acordate trei premii tematice:

În competiția organizată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), Asociația Europeană pentru Educație de Arhitectură (EAAE) și Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) au fost înregistrate 156 proiecte elaborate în anul universitar 2016 - 2017, provenind de la 86 de Facultăți, din 27 de țări europene.

30 de proiecte au fost selectate în lista scurtă iar 8 au fost premiate.

Juriul ediției 2017 este alcătuit din 5 membri din care 3 reprezentanți ai organizatorilor și doi reprezentanți ai profesiei de arhitect:

Câștigătorii ediției 2017

Câștigătorii ediției 2017 European Architectural Medals – Best Diploma Projects (Medaliile Europene de Arhitectură pentru Cele Mai Bune Proiecte de Diplomă) sunt

THE EUROPEAN ARCHITECTURAL MEDAL FOR BEST DIPLOMA PROJECT /
MEDALIA EUROPEANĂ PENTRU CEL MAI BUN PROIECT DE DIPLOMĂ

031: Negotiating the edge / Negocierea marginii
Andreas Prokopiou / University of Nicosia, Department of Architecture, Cyprus
Profesori îndrumători: Maria Hadjisoteriou, Angela Petrou, Yiorgos Hadjichristou, Markella Menikou
https://eam.uauim.ro/projects/2017/31/

Proiectul a fost distins cu premiul întâi, deoarece conține majoritatea temelor și obiectivelor pe care Concursul EAM-BDP le adresează. Abordează o problemă reală și oferă o soluție imaginativă, într-un context urban european care are o semnificație politică, socială și de mediu puternică.

Propunerea de reunire a două părți ale unui oraș prin suprapunerea unei rețele care nu distruge sau obstrucționează, ci mai degrabă suprapune peste clădirile joase un cadru liber, capabil să restituie și să unească, a fost considerat de juriu un proiect imaginativ și în același timp pragmatic și realist.

Mai mult, acest cadru este flexibil și extensibil, astfel încât impactul relativ scăzut al arhitecturii a fost considerat un element pozitiv ce permite o interacțiune și o implicare publică reală, cu posibilitatea unei dezvoltări spontane și adaptabile în timp.

Studentul arhitect prezintă o analiză bine gândită, bazată pe o cunoaștere profundă cu implicare istorică, sugerând în mod creativ o cale mai bună spre viitor printr-o dezvoltarea integrată a orașului.

Acest proiect câștigă THE EUROPEAN ARCHITECTURAL MEDAL FOR BEST DIPLOMA PROJECT / MEDALIA ARHITECTURALĂ EUROPEANĂ PENTRU CEL MAI BUN PROIECT DE DIPLOMĂ.

ACE PRIZE FOR SOCIETAL IMPACT / PREMIUL ACE PENTRU IMACT SOCIAL


121: Node / Nodul
Jonas Albæk Christensen / Faculty of Architecture and Design, NTNU Norwegian University of Science and Technology, Norway
Profesori îndrumători: Siri Bakken, Gro Rødne
https://eam.uauim.ro/projects/2017/121/

Nodul tratează o problemă reală găsită în toate orașele mari - necesitatea de a extinde sistemul de metrou existent și de a introduce noi stații într-o țesătură urbană consolidată.

Proiectul reprezintă o propunere interesantă care rezolvă cu succes câteva aspecte importante:

Astfel, "Nodul" devine un hub care îmbunătățește un spațiu urban existent, care leagă nivelul străzii de subteran, fără a transforma în mod semnificativ străzile adiacente. Deci, nu numai că proiectul rezolvă provocările funcționale ale site-ului într-o manieră inconfundabilă, dar folosește lumina cu mare artă și inteligență iar materialele și texturile i se supordonează pentru a crea un spațiu nou, scenografic și dinamic. Pentru aceste calități proiectul este distins cu ACE PRIZE FOR SOCIETAL IMPACT / PREMIUL ACE PENTRU IMPACT ASUPRA SOCIETĂȚII.

EAAE PRIZE FOR PROBLEM SOLVING / PREMIUL EAAE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR


078: Biological Research Platform_Bicaz Lake / Platformă de cercetare biologică_Lacul Bicaz
Andreea Irimia / “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism (UAUIM), Romania
Profesor îndrumător: Octavian Neculai
https://eam.uauim.ro/projects/2017/78/

Propunerea vizează reconfigurarea postului de cercetare existent pe același sit.

Procesul de găsire a formei pornește de casele existente, simple și propune structuri foarte modeste, dar moderne, cu o piele exterioară extrem de clară și totuși sofisticată.

Pe de o parte a peninsulei este platforma de cercetare, pe partea opusă o clădire similară pentru activități turistice și de agrement, scopul fiind acela de a combina cele două activități pentru a realiza o conștientizare colectivă a problemelor de mediu și soluțiile posibile ale acestora.

Un mare beneficiu al plasării clădirilor propuse în apă este acela de a menține peisajul relativ liber și neatins de activități și construcții invazive. Proiectul câștigă EAAE PRIZE FOR INTENSITY AND COURAGE IN PROBLEM SOLVING / PREMIUL EAAE PENTRU INTENSITATE ȘI CURAJ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR.

UAUIM PRIZE FOR THE ARTISTIC QUALITY / PREMIUL UAUIM PENTRU CALITATE ARTISTICĂ


035: Sizigia
Irene Campo / Universidad Politecnica di Madrid, Spain
Profesor îndrumător: Carlos García Fernández
https://eam.uauim.ro/projects/2017/35/

Un proiect unic, care dintr-o scară cosmică transcendentală se traduce în peisajul estuarului Pontevedra din Ria de Arousa. Astfel, proiectul evoluează dintr-un peisaj natural nedescoperit, sălbatic, într-o sculptură recunoscută, oferind o esență simplă a spațiului public. Condițiile fizice găsite pe sit sunt transformate superb în spații de agrement, îmbogățite și animate de procesele schimbătoare ale mișcării mareelor.

Folosind forme simple, o construcție modulară ușoară sin lemn de eucalipt având funcții variate, Sizigia pare să plutească peste mare și creează cu succes o prezență extrem de artistică într-un dialog mereu în schimbare cu apa, atmosfera și timpul. Acest proiect filizofic și poetic este premiat cu UAUIM AWARD FOR THE ARTISTIC QUALITY / PREMIUL UAUIM PENTRU CALITATEA ARTISTICĂ

HONOURABLE MENTIONS / MENȚIUNI ONORABILE

Juriul a acordat patru mențiuni:

060: Benevolent Scarring: An exercise of social and physical palimpsest within a complex urban fabric / Cicatrizare Benevolă: Un exercițiu de palimpsest social și fizic într-o țesătură urbană complexă.
Sean Murphy / School of Architecture, University of Limerick (SAUL), Ireland
Profesori îndrumători: Merritt Bucholz (Prof. Of Saul And Director At Bucholz Mcevoy Architects) & Andrew Griffin (Director At Urban Agency)
https://eam.uauim.ro/projects/2017/60/

Juriul a considerat că propunerea oferă o nouă "calitate spațială a incluziunii și accesibilității și reușește să arate cum este posibilă gândirea și proiectarea arhitecturii spitaluluisă la o scară mai umană

071: Supported transitional housing, Drogheda / Locuințe de tranziție subvenționate, Drogheda
Deepka Abbi / Dublin School of Architecture, DIT, Ireland
Profesori îndrumători: Kevin Donovan, Cian Deegan
https://eam.uauim.ro/projects/2017/71/

Proiectul de diplomă și cercetarea asociată explorează percepția și iluzia profunzimii prin colajul diferitelor straturi. Proiectul este bine gândit și frumos prezentat, oferind o dovadă convingătoare pentru calitatea arhitecturală ce poate fi realizată cu claritate și pregnanță prin forme și suprafețe texturate.

077: ASYLUM, Scottish Youth Parliament & Ministry of Education / ASYLUM, Parlamentul Tineretul Scoțian și Ministerul Educației
Paschalis Kyrtsopoulos / University of Strathclyde, United Kingdom
Profesori îndrumători: Ewan Imrie, Elizabeth Smith
https://eam.uauim.ro/projects/2017/77/

Proiectul este un scenariu pentru anul 2042, bazat pe teama dizolvării Regatului Unit după depunerea articolului 50 al Uniunii Europene. Autorul imagina o clădire nouă - un Parlament al tineretului scoțian, "un mecanism care creează presiuni pentru Ministerul Educației și Guvernului" și oferă soluții pentru problemele existente. Volumele creează cu succes și sugestiv piramidele întoarse, simbolice care subliniază necesitatea unei transformări a ierarhiei sociale și politice, sugerând că "baza" poate fi deasupra "vârfului".

088: Powerful Spaces – Precisions on a present system / Spații ale Puterii - Precizări pe un sistem prezent
Diogo Veiga / Faculty of Architecture of the University of Porto (FAUP), Portugal
Profesori îndrumător: Helder Casal Ribeiro
https://eam.uauim.ro/projects/2017/88/

Scopul principal al acestui proiect este crearea unei sculpturi arhitecturale monumentale, care să conțină câteva spații de conferințe și birouri într-o juxtapunere foarte interesantă a volumelor din secțiunea sa. Juriul a apreciat în special calitățile sculpturale ale clădirii.


Mai multe informații, incluzând toate proiectele participante, la https://eam.uauim.ro.

„Este al treilea an în care găzduim la București această competiție, ai cărei fondatori suntem. Ultimele zile, de la stabilirea listei scurte pînă la anunțarea câștigătorilor au fost încărcate de emoție. Echipa mea îi are alături, în juriu, pe unii dintre cei mai renumiți profesori și arhitecți din Europa. Avem în concurs multe proiecte valoroase, așa că misiunea noastră nu este ușoară, însă cu siguranță este foarte plăcută. Scopul nostru este să recunoaștem excelența celui mai bun proiect de diplomă în arhitectură realizat în facultățile europene”, a declarat Prof. Dr. Arh. Emil Barbu Popescu, președintele de onoare al Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București și fondatorul concursului.

„EAM_BDP este un concurs de portofoliu, care are o mare valoare prin recunoașterea profesională a calităților proiectului de diplomă premiat de către cele mai relevante instituții europene de arhitectură: EAAE și ACE dar și de UAUIM - o universitate care excelează în rezultate notabile în peisajul învățământului european de profil. Premiem modul în care arhitectura poate să observe o problemă socială, să sesizeze o necesitate, să pună o întrebare iar proiectul de diplomă este - prin natura sa - un depozitar de idei emergente”, a precizat Conf. Dr. Arh. Françoise Pamfil, managerul competiției.

Toate cele 155 de proiecte shortlisted din concurs din care au fost alese proiectele câștigătoare pot fi vizualizate la adresa https://eam.uauim.ro/projects/2017/

Proiectele finaliste sunt expuse în perioada 25 noiembrie 2017 – 15 decembrie 2017, în sala de expoziții de la parterul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Expoziția va călători apoi în universitățile de arhitectură europene participante la concurs.