Arhitectura clădirilor de călători pe calea ferată

19 februarie 2009

Teză de doctorat – susținere în ședință publică – 6 martie 2009, UAUIM București
doctorand: arh. George Stăncioiu

Membrii comisiei:

  • prof.dr.arh. Hanna Derer - președinte
  • prof.dr.arh. Eugeniu Apostol - conducător științific
  • prof.dr.arh. Radu Tănăsoiu - membru
  • prof.dr.arh. Andreea Hasnaș - membru
  • conf.univ.dr. Dumitru Borțun - membru