Arhitectura clădirilor de călători pe calea ferată

19 februarie 2009

Teză de doctorat – susținere în ședință publică – 6 martie 2009, UAUIM București
doctorand: arh. George Stăncioiu

Membrii comisiei: