PROIECTARE COMPUTERIZATĂ - experiment în arhitectura contemporană

22 ianuarie 2009

Teză de doctorat – susținere în ședință publică – 22 ian. 2009, UAUIM București
doctorand: arh. Andra Panait

Membrii comisiei:

Lucrarea studiază procese de proiectare computerizate ca experimente actuale în contextul principalelor tendințe și influențe din arhitectura contemporană. Tehnologia prezentului face ca demersurile de căutare a formei să pătrundă în zone până acum inaccesibile. Dezvoltarea tehnologiei de calcul în ultimele decenii a atras și arhitecți, iar știința algoritmilor a fost îmbinată cu legi biologice ducând la posibilitatea de a lucra într-un mod abstract cu regulile acestor domenii. Deseori arhitectura s-a inspirat din natură, din formele și structurile ei, de la simple decorații sau aluzii la forme organice până la metode mai subtile, care încearcă folosirea principiilor ce stau la baza proceselor prin care apar formele naturale. Scopul folosirii acestor metode variază de la simpla utilizare a lor ca "generatoare de idei" până la privirea lor ca elemente de bază ale unei arhitecturi "evoluționare" al cărei scop este aducă în mediul construit echilibrul și simbioza care pot fi găsite în cel natural.

Prezentul studiu investighează diversitatea abordărilor și motivațiilor din spatele acestor demersuri pentru a vedea cum poate tehnologia digitală să îmbunătățească procesul de proiectare, în special în fazele inițiale de concept. Pentru aceasta sunt investigate următoarele chestiuni: Cum a influențat tehnologia digitală societatea și care a fost răspunsul arhitecturii la aceste schimbări; Cum lucrează arhitecții în timpul fazei conceptuale și care sunt domeniile de inspirație din care aceștia își extrag ideile; Care sunt noile concepte emergente în arhitectura digitală; Ce unelte și medii folosesc, ce tehnologii sunt în curs de cercetare; Unde este potenþialul mod de îmbunătățire sau de noi idei.