“Designing Heritage” – the First Euro-Asian International Forum on Heritage

Publicat 8 iulie 2019, actualizat 28 octombrie 2019

Program.pdf (13 MB)


Forum-ul își propune să aducă laolaltă profesioniști, cadre didactice și cercetători din Europa și Asia, implicați în procesul de valorificare a patrimoniului arhitectonic, prin prisma experienței arheologice, muzeografice, de conservare, restaurare sau prin intervenții de proiectare contemporană.

La eveniment vor susține prelegeri în calitate de keynote speaker: prof. dr. arh. Riichi Miyake, profesor la Fuji Women's University și director al ARCHI-DEPOT - primul muzeu de machete de arhitectură din lume, din Tokyo, Japonia și arh. drd. Maiko Tatezaki, membru al UNESCO Japonia și cercetător al mănăstirilor din Nordul Moldovei. Alături de aceștia vor participa experți ai domeniului patrimonial: conf. dr. arh. Ștefan Bâlici director INP, prof. dr. arh. Hanna Derer, moderatori al mesei rotunde, conf. dr. arh. Irina Iamandescu, director ICOMOS România și cadre didactice ale UAUIM care elaborează cercetări și proiecte în domeniu. Evenimentul va fi moderat de: conf. dr. arh. Oana Diaconescu.

Pornind de la termenul general de „prezervare” în cadrul forum-ului se vor prezenta noi modalități de punere în valoare a patrimoniului cultural, urmărind aspecte ale intervențiilor de:

Sunt invitați la expunere specialiști în domeniu, cadre didactice, doctoranzi și asociații de profil. Intențiile de participare, însoțite de titlul prelegerii, un text având între 900 - 1000 de cuvinte în limba engleză, o scurtă biografie – maxim 300 cuvinte și o fotografie, sunt așteptate până la data de 10 septembrie 2019 la adresa: designing.heritage.uauim@gmail.com.

Parteneri:

Comitetul științific:

Calendar:

Organizator: conf. dr. arh. Oana Diaconescu, Secretariat: lect. dr. arh. Daniel Nicolae Armenciu

Partener principal: conf. dr. arh Ștefan Bâlici, director INP.