Conferința FORCOPAR

9 ianuarie 2006
Text introductiv: text introductiv.doc
Program conferință: ProgramConferintaFORCOPAR.doc

Sunteți invitați să luați parte la Conferința de difuzare a proiectului "Studiu de fezabilitate a unui program de învățământ la distanță de formare continuă a actorilor care intervin în recuperarea patrimoniului arhitectural abandonat din secolele XIX și XX" din cadrul programului Leonardo da Vinci EUR/02/C/F/PP-84714, care va avea loc la Universitatea nostră, în Sala de Consiliu, în zilele de 13 și 14 ianuarie 2006.

Acest proiect, la care UAUIM a este partener principal, se desfășoară în perioada 1 ianuarie 2003 – 28 februarie 2006. Scopul conferinței este acela de a face cunoscut demersul științific și organizarea propusă a cursului, dar va pune un accent special pe utilizarea operațională viitoare a cursului, în cadrul unui program european de formare la distanță. Prezentarea generală a cursului poate fi consultată la adresa www.forcopar.net

Observațiile și punctele Dumneavoastră de vedere asupra cursului "FORCOPAR" vor contribui, fără îndoială, la clarificarea aspectelor care țin de integrarea lui în sistemul mai larg al formării la distanță din învățămîntului superior românesc, parte a celui european.

Prof. dr. arh. Nicolae Lascu,
Responsabil din partea UAUIM a proiectului