Concurs pentru studenți: pavilion expozițional stil brâncovenesc

20 martie 2018

Stilul brâncovenesc, rod al evoluției artistice și culturale din prima jumătate a secolului al XVII-lea, în bogăția declinărilor sale, necesită un cadru dedicat de expunere. Astfel, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) în parteneriat cu Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” (C.C.P.B.P.B.) aflat sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București lansează un concurs de idei dedicat stilului Brâncovenesc și adresat tuturor studenților universităților de arhitectură și urbanism din România, indiferent de anul de studiu.

Concursul de față propune astfel ilustrarea, prin piese desenate și o machetă, a unui punct de vedere contemporan referitor de modul în care se pot expune publicului, prin intermediul unui pavilion apt să găzduiască, în expunere permanentă și/sau temporară, elementele ce compun și care au definit epoca și stilul Brâncovenesc.

Situl propus pentru studiu este situat în incinta ansamblului de la Mogoșoaia, fiind dispus de-a lungul aleeii de acces către Palat, între Biblioteca „Martha Bibescu” și zidul exterior al Cuhniei.

Zona supusă studiului are o suprafața de aproximativ 980 mp (13,60 x 72,00 m, cu latura lungă paralelă cu drumul de acces), geometria acesteia fiind ilustrată clar în anexa ce însoțește tema concursului.

Concursul de idei are scop triplu: să promoveze, prin concurs, soluții arhitecturale de calitate; să aducă în atenția decidenților (din administrație și muzeografie) importanța calității arhitecturale a spațiului muzeal și (nu în ultimul rând) să aducă în atenția studenților arhitecți principiile, unicitatea și implicit valoarea stilului Brâncovenesc.

Se solicită astfel amenajarea unui Pavilion expozițional închis și acoperit și a spațiului neconstruit exterior aferent.

Se dorește ca suprafața construită să nu depășească 300.00 mp, suprafața desfășurată să nu depășească 600,00 m2, iar înălțimea volumului construit să nu depășească 9.00 metri, dezvoltarea subterană a proiectului rămânând la latitudinea participanților. Spațiul expozițional va trebui să găzduiască atât expoziții permanente (25% din suprafață, compuse din piese ce aparțin C.C.P.B.P.B.) cât și expoziții temporare (75% din suprafață, compuse din expoziții itinerante ce aparțin altor muzee sau centre). Din punct de vedere funcțional, dincolo de componenta expozițională deja amintită, spațiul propus va găzdui o librărie, un punct de informare și recepție, un spațiu de depozitare al colecțiilor temporare și un grup sanitar minimal, separat pe sexe. Atât sistemul constructiv, cât și plastica și materialitatea propunerii rămân la latitudinea participanților.

Întocmit: Asist. Dr. Arh. Sebastian STAN, UAUIM,