CONCERN – atelier de consultare

Cel de-al doilea atelier de consultare organizat în cadrul proiectului CONCERN, 3 decembrie 2021

2 decembrie 2021

Cel de-al doilea atelier de consulare organizat în cadrul proiectului CONCERN, susținut din Fondul pentru finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul UAUIM este deschis publicului interesat în activități de cercetare în relație cu planificarea teritorială și proiectarea urbană.

Atelierul are ca obiectiv o primă contribuție la strategia de cercetare a UAUIM (2022).

Program

16.15 – 16.30

Înregistrare participanți:

16.30 – 17.00

Cuvânt de deschidere – Vera MARIN

Prezentarea proiectului și a rezultatelor obținute

 • chestionar UAUIM – Ana OPRIȘ
 • studii de caz – Zina MACRI
17.00 – 18.00

Panel

 • Cercetare aplicată în amenajarea teritoriului și urbanism - despre planificare și proiectare - pentru planificare și proiectare - prin planificare și proiectare
 • Rolul universităților în parteneriate locale pentru dezvoltare durabilă
 • Calitatea proceselor de transformare urbană (Noua Cartă de la Leipzig 2020 - principii pentru politici urbane) drept obiect al proiectelor de cercetare

Invitați care au oferit interviuri:

 • Cătălina TURCU – UCL
 • Oana DRUȚĂ - Eindhoven University
 • Anca GINAVAR – MDLPA

Echipa de proiect:

 • Toader POPESCU
 • Eugen MARINESCU
18.00 – 18.15 Prezentare variantă preliminară a contribuției la strategia de cercetare UAUIM: teme și metode
18.15 – 18.45

Corelări, sugestii, observații

 • continuități în cercetare aplicată: cercetare și documentații de urbanism, activitate de consultanță
 • parteneriate instituționale pentru dezvoltare locală: modalități de finanțare a cercetării aplicate
 • corelări cu activitatea IOSUD – UAUIM, mai ales SDU
 • corelări cu activitatea didactică – FU / alte departamente din UAUIM
 • corelări cu activitatea publicațiilor UAUIM
18.45– 19.00

Concluzii

acțiuni pentru Strategie de Cercetare UAUIM, oportunități de finanțare pentru cercetare aplicată