Clădirea ca factor de depoluare urbană. Provocări ale conceptului de durabilitate

Publicat 27 octombrie 2014, actualizat 19 noiembrie 2014

Desfășurare:
28 noiembrie 2014 ora 9.30 la sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118, etaj 1, sector 1, București.

Comitetul de organizare:

Secretariat:

Comitet științific:

Program

9.30 – 10.00
Înscrierea participanților
10.00 – 10.15
Cuvânt de deschidere – prof.em.dr.arh. Emil Barbu Popescu, membru corespondent al ASTR
10.15 – 11.45
1 Prep. drd. arh. Adina Ioana AVRAM: Sincronizare geometrică - Metode de definire a formelor contemporane
2. Drd. ing. în arh. peisageră Ileana BĂDĂRĂU (NICOLAE): Rolul vegetației în arhitectura sustenabilă
3. Asist. drd. arh. Marius SOLON: Orasul durabil – Regenerare urbana a interstitiului riveran-urban al raului Colentina
4. Prof. dr. arh. Dana CHIRVAI și șef lucr. dr. arh. Alina VOICULEȚ: Durabilitatea între locuire și spațiu urban
5. Asist. dr. arh. Mihaela ZAMFIR (GRIGORESCU), Lect. dr. arh. Marina MIHAILĂ: Arhitectura clădirilor de învățământ preuniversitar ca discurs sustenabil. De la om la spațiul comunității
6. Asist. drd. arh. Raluca-Maria TRIFA: Patrimoniul industrial ca resursă reutilizabilă
11.45 – 12.15
Pauză se cafea și networking
12.15 – 13.45
7. Ing. Claudiu GEORGESCU, Psychologe in Ausbildung Diana GEORGESCU: Cladirea ca factor de depoluare socio-psihica urbana
8. Prof. dr. ing Mariana Cristina STAN, lector.dr.fiz. Luminita ANGHEL, ing. Alexandru Radu STAN: Contributia acusticii la diminuarea poluarii urbane
9. Prof. dr. ing. Radu PETROVICI: Degradările anvelopei clădirilor ca surse de poluare vizuală urbană și de risc seismic
10. Dr. arh. Bogdan-Eugen BĂNICĂ: Securitatea la incendiu și conceptul de durabilitate
11. Drd. ing. Ovidiu MIHALACHE: Principii de proiectare sustenabila a subsansamblurilor cladirii: evacuarea in siguranta a persoanelor. Scara si holul
12. Prof. dr. ing. Ioan Visa
13.45 – 14.15
Discuții
14.15
Închiderea conferinței