Conferința școlilor doctorale

Conferința internațională a școlilor doctorale de arhitectură și urbanism (CISDAU) și sesiunea anuală de comunicări științifice a școlilor doctorale de urbanism și arhitectură, ediția a VIII-a - București și Dealu Frumos 4-7 iulie 2022

30 iunie 2022

Evenimentul este organizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară din Dealu Frumos, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor” – CULTADISER, finanțat prin programul „Fondul de Dezvoltare Instituțională”, competiția 2022 (CNFIS-FDI-2022-0450).

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității UAUIM de a susține cercetarea din arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor, coagulând o serie de acțiuni reprezentative pentru cercetarea din domeniu, iar conferința se subordonează obiectivului O4.

Obiectivele conferinței sunt:

Deși prezența unui public larg este încurajată, accesul la lucrările conferinței este permis doar participanților înscriși, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare, iar la aplicația de teren doar doctoranzilor.

Comunicările din cadrul evenimentului vor fi susținute sub forma unor prezentări orale însoțite de un suport electronic (Power Point, Adobe Acrobat) pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate online pe data de 4 iulie și on site pe data de 5 iulie în București, urmând a fi dezbătute în cadrul unui atelier la Dealu Frumos pe 6-7 iulie.

Lucrările integrale aferente prezentărilor din domeniul urbanismului sau care au legătură cu acest domeniu se vor publica în Revista Școlii Doctorale de Urbanism (www.rsdu.ro), Journal of Landscape and Urban Planning ( http://julpreview.ro), Journal of Contemporary Urban Affairs (https://ijcua.com/index.php/ijcua) și Urbanism. Arhitectură. Construcții ( https://uac.incd.ro/), iar cele din domeniul arhitecturii (și, în funcție de opțiuni, și din cel al urbanismului) în revistele sITA – studies in History and Theory of Architecture (https://sita.uauim.ro), Argument ( https://argument.uauim.ro) și Urbanism. Arhitectură. Construcții (https://uac.incd.ro/), dacă vor fi admise de referenții de specialitate și vor respecta instrucțiunile de redactare ale acestor publicații.

Termenul-limită de trimitere a articolelor ce urmează a fi publicate este 31 octombrie 2022.