Call for papers: „Arhive vizualeˮ

Rolul și importanța reprezentărilor vizuale pentru cercetarea și proiectarea în arhitectură

Termen limită de transmitere a abstractelor: 1 iulie 2024

În cadrul proiectului CULTADISER 2024: „Întărirea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin susținerea unei culturi a diseminării rezultatelor”

20 mai 2024

Call for papers Arhive vizuale.pdf

La cea de a treia ediție a proiectului Arhive de Atelier (https://arhive-de-atelier.uauim.ro) transmitem tuturor cadrelor didactice, doctoranzilor, invitația de a participa cu articole și ilustrații la simpozionul academic și expoziția „Arhive Vizualeˮ.

Fie că vorbim despre desene, machete, crochiuri, studii fotografice, reprezentările vizuale dețin un loc central în cadrul profesiei arhitecturii. Dacă cele mai multe sunt mai degrabă reprezentări convenționale ale realității, există o categorie care este formată din căutări sau gânduri care iau forma schemei, schiței sau sunt doar „arhitecturi de hârtie” (paper architecture). Ele privesc realitatea din unghiuri diverse, o descompun sau o reinterpretează, reconstruind uneori noi lumi. Ele își pot găsi locul în proiect, dar nu întotdeauna într-un mod explicit.

Tematica simpozionului și titlul propus – „Arhive vizuale”trimit tocmai la această parte semnificativă din cultura proiectului de arhitectură care subsumează ceea ce Rudolf Arnheim numea gândirea vizuală. Mai mult, recunoscând potențialul acestor reprezentări de a însufleți pedagogia arhitecturii, ne propunem să extindem aria reflecțiilor pentru a lămuri aspectele care fac legătura cu teoria și cercetarea de arhitectură.

Așteptăm așadar acele contribuții originale ce au calitatea de a investiga critic diverse modalități prin care reprezentările vizuale pot genera teorie, concepte – fiind astfel relevante pentru cercetare, pentru înțelegerea arhitecturii, a orașului, densității, dinamicii sociale ș.a.m.d.

Fără a limita opțiunile autorilor, sugerăm câteva arii de interes, granița dintre acestea nefiind strictă:

Pedagogia arhitecturii

Istoria arhitecturii

Gândirea vizuală

Structura evenimentului

„Arhive vizualeˮ este un eveniment format din două secțiuni: (I) Simpozion cu articole și prelegere; (II) Expoziție grafică.

Se va putea participa la oricare dintre ele sau la amândouă.

Calendar

20 mai 2024: lansare Call for papers

01 iulie 2024: termen-limită de transmitere a abstractelor.