Call for papers Argument 13/2021: „Versatilitatea spațiului construit”

Deadline transmitere rezumat (max. 300 cuvinte): 1 februarie 2021

Înțelegerea contemporană a spațiului construit, ca interdependență a arhitecturii și realităților în mijlocul cărora se ridică, pune accentul pe capacitatea acesteia de a răspunde schimbărilor și contextului. Departe de a fi singura provocare majoră, dar fiind cea mai recentă, pandemia cu care ne confruntăm ridică problema versatilității spațiului arhitectural, un atribut posibil, dezirabil, cu implicații importante însă, la nivel de program, dar și la nivelul percepției și al comportamentului uman. Astfel, adaptabilitatea arhitecturii pare să își aclame legitim exercițiul versatilității ce merită susținut în spiritul unei noi coerențe, ușor de perceput și înțeles, ușor de interpretat și apropriat, un spațiu nou interacționând în moduri neconvenționale, dar implicând activ atât utilizatorii săi, cât și contextul. Pornind de la elementele de limbaj arhitectural ce și-au consacrat sensul în teoria de arhitectură de-a lungul timpului și încercând să readucem în prim-plan atribute precum: multifuncționalitatea, mixitatea, hibriditatea, diversitatea, vă invităm să investigăm și să dezbatem, în nr. 13 al revistei Argument, tema versatilității spațiului construit.

Așteptăm cu interes propunerile dvs. pe adresa redacției – argument.uauim@gmail.com.

Calendar

1 februarie 2021 Deadline transmitere rezumat (max. 300 cuvinte)
10 februarie 2021 Comunicarea acceptării rezumatelor
7 mai 2021 Transmiterea articolelor in extenso, în limba română și limba engleză*
* Exclusiv pentru autorii străini, traducerea în limba română a articolelor se va face de către echipa editorială.

Articolele vor fi redactate conform template-ului și vor fi însoțite de declarația privind drepturile de autor semnată (ambele documente, precum și alte informații utile, sunt disponibile pe pagina revistei argument.uauim.ro).

Articolele, evaluate într-un proces de double blind peer review, vor fi tipărite în revista „ARGUMENT”, numărul 13/2021, publicație acreditată CNCS/2012 (în curs de reevaluare) și indexată în bazele de date internaționale CEEOL, ERIH PLUS și INDEX COPERNICUS. Totodată, acestea vor fi prezentate în cadrul sesiunii de comunicări științifice dedicată a cărei dată de desfășurare va fi comunicată ulterior.

Începând cu nr. 13, revista Argument lansează apel la contribuții constând în review-uri de cărți, conferințe și altfel de evenimente ce se înscriu în aria tematică a revistei. Review-urile vor avea caracter critic, vor avea între 700-1500 cuvinte și vor fi trimise atât în limba română, cât și limba engleză. Termenul limită pentru trimiterea acestora prin e-mail, pe adresa revistei, este 1 iunie 2021.

Director publicație:
Anca Mitrache, prof. dr. arh.

Secretar general de redacție:
Anda-Ioana Sfinteș, asist. dr. arh.

Colegiul de redacție:
Constanța Carmina Gheorghiță, asist. dr. arh.
Iris Ganea-Christu, dr. arh.
Ruxandra Balcanu, arh.

argument.uauim.ro
www.facebook.com/revistaargument