Best Diploma Project 2020

13 iulie 2020

Sesiunea internațională de diplome a UAUIM - Iulie 2020

Sesiunea internațională de diplome a UAUIM a reprezentat dintotdeauna unul dintre cele mai importante evenimente ale Universității noastre. Profesori ai marilor școli de arhitectură din întreaga lume și arhitecți apreciați pe plan internațional, au acceptat ca și în acest an, în pofida măsurilor restrictive legate de criza provocată de pandemia cu Covid 19, să facă parte din juriile de notare a diplomelor studenților noștri. Chiar dacă desfășurate în întregime în spațiul virtual, lucrările acestei sesiuni de diplome UAUIM au confirmat, încă o dată, capacitatea absolvenților noștri de a face pasul de la a fi student la a fi arhitect și au reconfirmat binemeritatul loc pe care Universitatea noastră îl ocupă între școlile de arhitectură recunoscute pe plan internațional.

În urma deciziei membrilor juriilor internaționale de diplomă, la finalul unei riguroase și dificile selecții, dat fiind numărul mare de proiecte valoroase, cel mai bun proiect de diplomă al acestei sesiuni îi aparținei fostei noastre studente, azi deja arhitect, Roberta Iulia FRUMUȘELU, titlul proiectului fiind Arhiva de arhitectură a orașului București.

Vă invităm ca, în continuare, să parcurgeți expoziția virtuală cu selecția celor mai bune proiecte ale acestei sesiuni de diplome - UAUIM Iulie 2020.

UAUIM International Diploma Session - July 2020

The international diploma session of UAUIM has always been one of the most important events of our University. Professors coming from major architecture schools around the world and internationally acclaimed architects have agreed once more, despite restrictive measures related to the crisis caused by the pandemic with Covid 19, to be part of the juries for grading our students' diploma projects. Even if carried out entirely in the virtual space, the works of this UAUIM diploma session confirmed, once again, the ability of our graduates to take the step from being a student to being an architect and reconfirmed the well-deserved place that our University occupies between internationally recognized schools of architecture.

Following the decision of the members of the international diploma juries, at the end of a rigorous and difficult selection, given the large number of valuable projects, the best diploma project of this session belongs to our former student, today already an architect, Roberta Iulia FRUMUȘELU, project title being One City's Architecture Archive, Bucharest.

We invite you to continue browsing the virtual exhibition with the selection of the best projects of this diploma session - UAUIM July 2020.

Download 2020 Best Diploma Project Catalogue:

Catalog 2020 Best Diploma Project.pdf (38 MB)

Facultatea de Arhitectură

Roberta Frumușelu - Best Diploma Project

Brebu Agnana Alexandra

Cantoni Nicholas

Duca Damian Cristian

Georgescu Sofia Cristina

Gogolan Georgiana Alexandra

Marinescu Alina-Alexandra

Neagu Liviu Teodor

Necula Diana-Mihaela

Pîrvu Valentin

Popescu Silviu

Popescu Garlan Cristina Antonela

Șandru Teodor Stelian

Sbiera Sabina Paula

Subțirică Andrei Florin

Țărucă Claudia-Maria

Tiganica Teodora

Vîlsan Daria

Zanfir Ioana

Facultatea de Arhitectură de Interior

Gozu Adina Maria – Best diploma project – Interior Architecture

Mistodinis Elena Clarisse

Vulpe Maria

Ruseva Radostina

Sincarenco Cristina

Totolan Alin Gabriel

Nica Diana – Best diploma project – Product Design

Zavoian Elena

Thai Trung Kien

Georgescu Georgian Valeriu

Moraru Cristina Andreea