arhitectură - cultură - globalizare

22 februarie 2005
arhitectură - cultură - globalizare

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU", departamentul BAZELE PROIECTĂRII DE ARHITECTURĂ va invită să participați la sesiunea de comunicări ARHITECTURĂ - CULTURĂ - GLOBALIZARE (24 - 25 febr. 2005).

 • Secțiunea I: comunicări, conferințe, prelegeri
 • Secțiunea II: referate și studii doctoranzi
 • Secțiunea III: masa rotundă
 • Expoziție de grafică și fotografie (tematica liberă), a cadrelor didactice și a studenților.

Tipar și prezentare web:

 • publicație: Analele UAUIM nr.3 / 2005 lucrările complete și rezumate în limba engleză
 • prezentare pe pagina de internet a UAUIM

Coordonatori manifestare

 • Prof.dr.arh. Mircea Ochinciuc, Director Departament Bazele Proiectării UAUIM
 • Prof.dr.arh. Daniela Rãdulescu Andronic, Secretar Științific Facultatea de Arhitectură UAUIM

Organizator

 • Conf.dr.arh. Cristina Olga Gociman

Program

Secțiunea I - Comunicări

Joi 24 februarie 2005

orele 09:30 - 13:00 - Sala Frescelor UAUIM București
Moderator: lect.drd.arh. Gabriel Gheorghiu
Secretar: prep.arh. Ștefan Mihăilescu

Prezentare eveniment - Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu-Andronic, Secretar Științific Facultatea de Arhitectură

09:30 - 09:45 Cuvânt de deschidere - prof.dr.arh. Ștefan Scafa-Udriște, Decanul Facultății de Arhitectură

09:45 - 10:30 Comunicări

 • 1. Schiță pentru managementul academic in arhitectură și urbanism - prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu si prof.dr.arh. Mircea Sergiu Moldovan
 • 2. Definiri în etica arhitecturală si urbanistică - conf.dr.arh. Niculae Grama si prof.dr.arh. Mircea Sergiu Moldovan
 • 3. Arhitectură recentă - prof.dr.arh. Daniela Rădulescu-Andronic și stud.arh. Bogdan Radu
 • 4. Amprenta formativă a spațiului existențial la copii si investigarea reprezentărilor sale - conf.dr.arh. Cristina Olga Gociman
 • 5. Arhitectura - Comunicare intermedială - conf. dr.arh. Octavian Alexandru Iliescu

10:30 - 11:00 Discuții

11:00 - 11:30 Pauză

11:30 - 12:30 Comunicări

 • 6. Parametrul estetic generator de confort urban în definirea actului cultural - conf.dr.arh. Dana Chirvai
 • 7. Contextul publicistic de apariție a primelor reviste românești de arhitectură - conf.dr.arh. Gabriela Tabacu
 • 8. Conservarea și reabilitarea fondului construit - lector dr.arh. Anca Mitrache
 • 9. Locuința modernă - reper socio-cultural al globalizării - lector.dr.arh. Petru Gheorghiu
 • 10. Tradiție în arhitectura românească - lector dr.arh. Marian Moiceanu

Comunicări in cadrul - Expoziției Internaționale de Materiale de construcții Windoor România 2005 - Sala Palatului - București

 1. Materialul sticlă - simbol al modernității - conf.dr.arh. Adrian Spirescu
 2. Arhitectura seismică disciplină de graniță - prof.dr.ing. Radu Petrovici
 3. Cost si profit in arhitectura cladirilor durabile - conf.dr.arh. Cristina Victoria Ochinciuc
 4. Clădiri performante - o cerință importantă a legislației europene pentru economia de energie - lector.dr.ing. Mihaela Georgescu

12:30 - 13:00 Discuții

13:00 - 13:30 Vernisajul expoziției de artă plastică și fotografică a cadrelor didactice și a studenților UAUIM - Sala de expoziție UAUIM

13:00 - 14:00 Pauză de masă

Secțiunea II a - Referate și studii doctoranzi

Joi 24 februarie 2005

orele 14:00 - 18:00 - Sala Frescelor UAUIM București
Moderator: lector dr.arh. Anca Mitrache
Secretar: asist.arh.Ana Maria Goilav

14:00 - 15:30 Comunicări

 • 1. Spiritul țesăturilor - lector drd.arh.Beatrice Joger
 • 2. Problemele managementului proiectului de arhitectură azi - lector dr.arh.Gabriel Negoescu
 • 3. Arhitectura in contextul evoluțiilor politice si culturale ale societății contemporane - asist.drd.arh. Vladimir Vinea
 • 4. Dematerializarea interfeței interior - exterior, un rezultat al teoriei si practicii arhitecturale a secolului XX - asist.drd.arh. Daniel Comsa
 • 5. Proiectul de arhitectură între utopie si context urban - un experiment - lector drd.arh. Florian Stanciu; stud arh. Mihaela Dumitru; stud.arh. Claudia Dumitru; stud.arh. Georgiana Branea; stud.arh. Andreea David.

15:30 - 16:00 Discuții

16:00 - 16:30 Pauză

16:30 - 17:30 Comunicări

 • 6. Subteranul - Paradoxul cotidianului - prep.drd.arh. Dorin Ștefan Adam
 • 7. Bazele definirii disimetriei - asist.drd.arh. Dragoș Negulescu
 • 8. Mutații in definirea spațiului public contemporan - prep.drd.arh. Vladimir Nicula
 • 9. Dimensiunea psiho - socială a fenomenului urban - prep.drd.arh. Vlad Eftenie
 • 10. Manifestări ale modernismului în două capitale Europene - stud.arh. Csegzi Kamilla, îndrumător lector dr.arh. Anca Mitrache
 • 11. Locuirea peste ape intre funcțional, butaforic si utopic - prep.arh. Letiția Bărbuica

17:30 - 18:00 Discuții

Secțiunea II b - Referate și studii doctoranzi

Vineri 25 februarie 2005

orele 09:30 - 13:00 - Sala Frescelor UAUIM București
Moderator: lector.drd.arh. Bogdan Anghelescu
Secretar: asist.arh. Mihaela Pelteacu

09:30 - 10:30 Comunicări

 • 1. Existența vag-ului în arhitectură - speculație lingvistică, "modă" sau semnificație? - lector drd.arh. Iulia Stanciu
 • 2. Raporturi determinante în construcția mentală a spațiului arhitectural - o abordare epistemologică - lector drd.arh. Cătălin Berza
 • 3. Sărăcia in România - asist.drd.arh. Cătălin Berescu
 • 4. Spații alternative pentru sport, cultură si recreere - asist.drd.arh. Remus Hârșan
 • 5. Peretele si fereastra in arhitectură - asist.drd.arh. Dragoș Perju
 • 6. Arhitectura de eveniment - Urbanismul media - asist.arh. Radu Negulescu

10:30 - 11:00 Discuții

11:00 - 11:30 Pauză

11:30 - 12:30 Comunicări

 • 7. Arhitectura bioclimatică spre o arhitectură a lemnului - lector drd.arh. Dan-Radu Mihnea
 • 8. Arhitectura - produs ecologic - prep.drd.arh. Carmen Duțescu
 • 9. Conținutul si modul de folosire al Convenției Europene a Peisajului - prep.drd.arh. Mihaela Hărmănescu
 • 10. Cartierele de vile un spațiu identitar în peisajul de tranziție al Bucureștiului - prep.drd.arh. Andreea Matache
 • 11. Transhumanța.40 de zile cu Cristea Socol - prep.drd.arh. Mihai Duțescu
 • 12. Înnobilarea ambianței stradale - prep.drd.arh. Vencu Irina

12:30 - 13:00 Discuții

13:00 - 14:00 Pauză de masa

Secțiunea III - Masa rotundă

Vineri 25 februarie 2005

orele 14:00 - 17:00 - Sala de Consiliu UAUIM București
Moderator: prof.dr.arh. Mircea Ochinciuc
Secretar: asist.arh. Virginia Ioana Popescu, asist.arh. Ana Maria Vesa

Invitati:

 • Ion Barbu
 • Ioan Augustin
 • Sorin Dumitrescu
 • Zeno Bogdănescu
 • Corneliu Mihai Ionescu
 • Ștefan Ghenciulescu
 • Dan Marin
 • Mihai Oroveanu
 • Florian Stanciu
 • Radu Teacă

Vineri 25 februarie 2005

ora 17:30 - Sala de Consiliu UAUIM București

 • Cuvânt de inchidere a sesiunii: prof.dr.arh. Mircea Ochinciuc

ora 18:00 - Sala Protocol UAUIM București

 • Reuniunea participanților