„Arhitecții Inovării”, accelerator de afaceri destinat studenților la arhitectură

Lansăm „Arhitecții Inovării”, accelerator de afaceri destinat studenților la arhitectură și specialități conexe

Publicat 18 ianuarie 2022, actualizat 15 aprilie 2022
15 aprilie 2022

Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Rectorului nr. 02/10.02.2022, s-a întrunit astăzi, 15.04.2022, la ora 9.00. În urma interviurilor, comisia a decis rezultatele finale din Procesul Verbal alăturat.

Procesul de recrutare și selecție s-a desfășurat cu respectarea condițiilor din cadrul Procedurii operaționale privind recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, a legislației specifice în vigoare, a prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, precum și a prevederilor contractului de finanțare al proiectului.

Contestațiile pot fi depuse la registratura universității până la data de 18.04.2022 ora 16:00.

Candidații declarați admiși vor putea ocupa posturile numai după validarea lor de către fianțator.

PV consemnare a rezultatelor finale ale procesului de recrutare selectie-2.pdf

14 aprilie 2022

Recrutare și selecție

În cadrul Proiectului „Arhitecții Inovării” (POCU/829/6/13/142130) au fost scoase la concurs posturi în afara organigramei UAUIM, conform procedurii Operaționale 04.017, etapa a doua de selecție.

Conform calendarului procedurii, au fost depuse la Registratura UAUIM 5 dosare de concurs. Acestea au fost evaluate și au fost considerați eligibili de către comisia de recrutare și selecție, pentru posturile la care au aplicat, următorii candidați, în ordine alfabetică: Meilă Alexandra, Sindie Corina Gabriela, Sindie Mariana. Candidații declarați admiși în urma interviului vor fi validați de finanțator, care va solicita documente suplimentare care să ateste îndeplinirea condițiilor minime de experiență profesională stabilită pentru poziția pentru care se candidează (copii contracte de muncă, extrase Revisal, fișe post, adeverințe/recomandări etc).

Candidații se vor prezenta la un scurt interviu on-line, pe platforma Zoom, în data de vineri, 15.04. 2022, ora 9:00. Conectarea se va face conform datelor de mai jos.

5 aprilie 2022

Recrutare și selecție

Proiectul „Arhitecții Inovării” (POCU/829/6/13/142130) este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman în cadrul liniei de finanțare „Innotech Student”.

Proiectul este implementat de fonduri-structurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG) în calitate de Beneficiar împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Asociația Nod Makerspace în calitate de parteneri.

Arhitecții Inovării are o durată de 24 de luni, implementându-se în perioada 31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.686.360,68 lei, din care 9.582.301,99 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, iar 104.058,69 lei contribuția proprie eligibilă a Beneficiarului și Partenerilor.

În cadrul proiectului sunt scoase la concurs posturile conform Listei posturilor în afara organigramei UAUIM scoase la concurs in vederea derularii proiectului „Arhitectii Inovării” (POCU/829/6/13/142130), întocmită conform Anexei nr. 1 la procedura Operațională 04.017, conform căreia se organizează prezentul concurs.

Numărul și denumirea posturilor, perioada de angajare și durata muncii, condițiile de ocupare a postului sunt specificate în cuprinsul listei. Orice candidat poate viza mai multe posturi neconcomitente.

2022.04.05 Lista posturi scoase la concurs-2.pdf

Calendar

05.04.2022 publicare anunț concurs pe site-ul UAUIM
12.04.2022 ora 12:00 termen depunere dosare la Registratura UAUIM
14.04.2022 publicare pe site candidați cu candidaturi valide, înscriși in concurs, după verificarea conținutului dosarelor
15.04.2022 ora 13:00 organizare interviu on-line, pe platforma Zoom, de către comisia de recrutare și selecție
15.04.2022 publicarea rezultatelor concursului pe site-ul UAUIM
18.04.2022 ora 16:00 termen depunere contestații
19.04.2022 termen soluționare contestații de către comisia de soluționare a contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale.

Candidații declarați admiși vor fi validați de finanțator.

Dosarele candidaților se vor depune la Registratura universității până pe 12.04.2022, ora 12:00 și vor conține cel puțin:

23 februarie 2022

Anunț procedură operațională de recrutare și selecție

În cadrul Proiectului „Arhitecții Inovării” (POCU/829/6/13/142130) au fost scoase la concurs posturi în afara organigramei UAUIM, conform procedurii Operaționale 04.017.

Rezultatele seleciei au fost publicate vineri, 18.02.2022, conform calendarului procedurii operaționale. Nu au existat contestații. Candidații declarați admiși sunt în curs de validare de către finanțator.

18 februarie 2022

Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Rectorului nr. 02/10.02.2022, s-a întrunit astăzi 18.02.2022 la ora 13.00. În urma interviurilor, comisia a decis rezultatele finale din Procesul Verbal alăturat.

Procesul de recrutare și selecție s-a desfășurat cu respectarea condițiilor din cadrul Procedurii operaționale privind recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, a legislației specifice în vigoare, a prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, precum și a prevederilor contractului de finanțare al proiectului.

PV rezultate finale.pdf

Contestațiile pot fi depuse la registratura universității până la data de 21.02.2022, ora 16:00.

Candidații declarați admiși vor putea ocupa posturile numai după validarea lor de către fianțator.

17 februarie 2022

Anunț procedură operațională de recrutare și selecție

În cadrul Proiectului „Arhitecții Inovării” (POCU/829/6/13/142130) au fost scoase la concurs posturi în afara organigramei UAUIM, conform procedurii Operaționale 04.017.

Conform calendarului procedurii, au fost depuse la Registratura UAUIM 8 dosare de concurs. Acestea au fost evaluate și au fost considerați eligibili de către comisia de recrutare și selecție, pentru posturile la care au aplicat, următorii candidați, în ordine alfabetică: Baroncea Ion Justin, Nica-Rus Livia Elena, Păsărin Anca-Maria, Sinde Corina Gabriela, Taflan Dan Silviu. Candidații declarați admiși în urma interviului vor fi validați de finanțator, care va solicita documente suplimentare care să ateste îndeplinirea condițiilor minime de experiență profesională stabilită pentru poziția pentru care se candidează (copii contracte de muncă, extrase Revisal, fișe post, adeverințe/recomandări etc).

Candidații se vor prezenta la un scurt interviu on-line, pe platforma Zoom, în data de vineri, 18.02.2022, ora 13:00. Conectarea se va face conform datelor de mai jos.

Vă dorim mult succes!

10 februarie 2022

Anunț de recrutare și selecție

Proiectul „Arhitecții Inovării” (POCU/829/6/13/142130) este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman în cadrul liniei de finanțare „Innotech Student”.

Proiectul este implementat de fonduri-structurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG) în calitate de Beneficiar împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Asociația Nod Makerspace în calitate de parteneri.

Arhitecții Inovării are o durată de 24 de luni, implementându-se în perioada 31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.686.360,68 lei, din care 9.582.301,99 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, iar 104.058,69 lei contribuția proprie eligibilă a Beneficiarului și Partenerilor.

În cadrul proiectului sunt scoase la concurs posturile conform LISTEI POSTURILOR ÎN AFARA ORGANIGRAMEI UAUIM SCOASE LA CONCURS IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "ARHITECTII INOVĂRII" (POCU/829/6/13/142130), întocmită conform Anexei nr. 1 la procedura Operațională 04.017, conform căreia se organizează prezentul concurs

Numărul și denumirea posturilor, perioada de angajare și durata muncii, condițiile de ocupare a postului sunt specificate în cuprinsul listei. Orice candidat poate viza mai multe posturi neconcomitente.

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție este, după cum urmează:

10.02.2022 publicare anunț concurs pe site-ul UAUIM
16.02.2022, ora 12:00 termen depunere dosare la Registratura UAUIM
17.02.2022 publicare pe site candidați cu candidaturi valide, inscriși in concurs, după verificarea conținutului dosarelor
18.02.2022, ora 13:00 organizare interviu on-line, pe platforma Zoom, de către comisia de recrutare și selecție
18.02.2022 publicarea rezultatelor concursului pe site-ul UAUIM
21.02.2022, ora 16:00 termen depunere contestații
22.02.2022 termen soluționare contestații de către comisia de soluționare a contestațiilor si anuntarea rezultatelor finale.

Candidații declarați admiși vor fi validați de finanțator.

Dosarele candidaților se vor depune la Registratura universității până pe 16.02.2022, ora 12:00 și vor conține cel puțin:

18 ianuarie 2022

Eveniment informare: miercuri 19 ianuarie 2022, între orele 14.00-16.00:

https://zoom.us/j/92227229857
Meeting ID: 922 2722 9857 Passcode: -

Studenții, masteranzii și doctoranzii de la arhitectură și specialități conexe au la dispoziție o oportunitate de dezvoltare antreprenorială special concepută pentru ei. Acceleratorul de afaceri „Arhitecții Inovării”, demarat la începutul anului 2022, oferă celor interesați să pornească pe drumul antreprenoriatului atât know-how de business, cât și suport și finanțare nerambursabilă pentru pornirea unei afaceri.

Derulat de fonduri-structurale.ro, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Asociația Nod Makerspace, „Arhitecții Inovării” deschide astăzi, 18 ianuarie 2022, înscrierile pentru participarea la prima etapă importantă a proiectului: cursurile de formare antreprenorială. Puteți consulta mai jos metodologia de selecție care detaliază condițiile și procesul de aplicare:

Metodologie selectie grup tinta - Arhitectii Inovarii (142130)-ian 2022.pdf

Peste 340 de studenți sunt așteptați să se înscrie în proiect, iar urmare a selectării vor putea participa în perioada februarie-aprilie 2022 la curs de antreprenoriat gratuit, livrat în format online și certificat național.

Cursul este gândit să asigure familiarizarea tinerilor cu mediul antreprenorial și să îi sprijine atât cu noțiuni teoretice, cât și cu aplicații practice sub îndrumarea formatorilor pentru a înțelege principalele concepte legate de pornirea și derularea unei afaceri, dar și să își așeze ideile într-un plan de afaceri.

După încheierea cursurilor, va fi organizată o competiție de planuri de afaceri prin care 26 de afaceri vor fi selectate, iar studenții care le-au propus vor beneficia de mentorat, consiliere și alte activități suport suplimentare, dar și de finanțare nerambursabilă de până la 60.000 de euro pentru pornirea afacerii.

Pot aplica în cadrul proiectului „Arhitecții Inovării” persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Dacă vrei să afli mai multe detalii despre oportunitățile oferite de „Arhitecții Inovării” te invităm să să ne cunoști și să afli detalii direct de la organizațiile implicate în această inițiativă prin participarea la evenimentul de informare pe care îl organizăm miercuri, 19 ianuarie 2022, între orele 14.00-16.00, online. Coordonatele evenimentului: https://zoom.us/j/92227229857, Meeting ID: 922 2722 9857.

Dacă ai întrebări, ne poți contacta pe email la antreprenoriat@fonduri-structurale.ro, persoană de contact: Cristina Pojoga, 0725.0725.00

***

Proiectul „Arhitecții Inovării” (POCU/829/6/13/142130) este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman în cadrul liniei de finanțare „Innotech Student”.

Proiectul este implementat de fonduri-structurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG) în calitate de Beneficiar împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Asociația Nod Makerspace în calitate de parteneri.

Arhitecții Inovării are o durată de 24 de luni, implementându-se în perioada 31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.686.360,68 lei, din care 9.582.301,99 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, iar 104.058,69 lei contribuția proprie eligibilă a Beneficiarului și Partenerilor.