Soluții bazate pe natură pentru adaptarea la schimbări climatice și dezvoltare durabilă

10 septembrie 2021, 17:00-19:00, Str. Cronicar Mihail Moxa nr. 3-5, București

27 august 2021

Urbanizarea în masă reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale secolului al XXI-lea. Procentul populației europene care locuiește în zone urbane crește rapid. Calitatea vieții urbane și atractivitatea orașelor sunt parametri-cheie ai succesului în competiția globală pentru creștere. Va fi prezentat un exemplu de urbanism biofilic bazat pe un proiect de restaurare a unui râu. Proiectul a fost inspirat de soluțiile bazate pe natură menite să reducă riscurile datorate schimbărilor climatice. Noul design urban din Albufeira reflectă nevoia naturală a contactului cu natura. Proiectul a creat un sens al locului readucând la suprafață râul îngropat, reconectând oamenii cu natura și istoria locului. Infrastructura verde-albastră oferă multiple beneficii socio-culturale și servicii ecosistemice. Este mai puți costisitor și oferă beneficii pe termen lung care îmbunătățesc reziliența urbană, dar și sănătatea și bunăstarea locuitorilor. De asemenea, se va prezenta un caz de drept al mediului. Sunt necesare mai multe studii asupra abordării urbanistice pentru orașe de diferite mărimi, situate în diverse zone climatice și cu variate structuri etnice, pe venituri sau în ceea de privește calitatea vieții.

Prezintă: profesor dr. Thomas Panagopoulos

Thomas Panagopoulos (dr.) este profesor de peisagistică la Universitatea din Algarve, Portugalia. A obținut masteratul în resurse naturale regenerabile în 1992 și doctoratul în silvicultură și științele mediului în 1995. În prezent este membru al Centrului de Cercetare în Turism, Dezvoltare Durabilă și Bunăstare și membru al comitetului de coordonare a programului de studii de doctorat în inovație și managementul terenurilor. A fost director al departamentului de peisagistică și al programului de masterat al Universității din Algarve. Este referent de specialitate și membru al comitetelor editoriale ale unor reviste de specialitate cu reputație internațională în domeniul dezvoltării durabile. A fost director de proiect, co-director sau cercetător în proiecte a căror finanțare totală depășește 8 milioane de euro. Aceasta se datorează propriei strategii de cercetare, care depășește numeroasele limite ale unor discipline pentru a crea o abordare holistică trans-disciplinară a științei, și experienței sale multiculturale în promovarea cercetării științifice la nivel internațional. În plus, are o vastă experiență în multe proiecte europene și private. În prezent coordonează proiectele BIODES: Îmbunătățirea vieții într-un mediu urban schimbător prin design biofilic, RESTORE: Regândirea dezvoltării durabile către o economie a regenerativă și TrailGazerBid: Creșterea resurselor naturale și culturale pentru stimularea dezvoltării economice. A ajutat multe orașe să elaboreze planuri de dezvoltare durabilă. Între 2011-2017 a făcut parte din comitetul executiv al UNISCAPE (Rețeaua universităților pentru implementarea convenției europene a peisajului).