Call for papers Argument 12/2020: „Spațiul construit. Concept și expresie”

10 februarie 2020

Deadline articole in extenso: 6 aprilie 2020

Tema ce se dorește a fi abordată anul acesta în paginile revistei Argument, ajunsă la cel de-al 12-lea număr, aduce în discuție spațiul construit fie el imaginat, proiectat sau redescoperit, reinventat, reformulat în formă, concepție, semnificație și/sau utilizare. La rândul său contextul în care spațiul construit se inserează reprezintă elementul hotărâtor în conturarea percepției. Contextul, conținător al premiselor viitorului spațiu construit, susține și potențează fondul dedicat consolidării expresiei.

Articolele in extenso, în limba română sau limba engleză, sunt așteptate pe adresa redactiei până la data de 6 aprilie 2020, exclusiv pe adresa argument.uauim@gmail.com. Articolele vor fi redactate conform template anexat și vor fi însoțite de declarația privind drepturile de autor semnată (declarația, precum și alte informații relevante pot fi găsite pe pagina web a revistei).

Articolele, evaluate într-un proces de double blind peer review, vor fi tipărite în revista „ARGUMENT”, numărul 12/2020, publicație acreditată CNCS/2012 și indexată în bazele de date internaționale CEEOL și ERIH PLUS. Totodată, acestea vor fi prezentate în cadrul sesiunii de comunicări științifice dedicată a cărei dată de desfășurare va fi comunicată ulterior.

Taxa de participare la sesiunea de comunicări științifice este de 50 lei.

În vederea publicării, articolele finale vor fi furnizate, după procesul de peer review, atât în limba română, cât și în limba engleză. Exclusiv pentru autorii străini, traducerea în limba română a articolelor se va face de către echipa editorială.

Director publicație:
Anca Mitrache, prof. dr. arh.

Secretar general de redacție:
Anda-Ioana Sfinteș, asist. dr. arh.

Colegiul de redacție:
Constanța Carmina Gheorghiță, asist. dr. arh.
Iris Ganea-Christu, dr. arh.
Ruxandra Balcanu, stud. arh.

argument.uauim.ro
www.facebook.com/revistaargument