Re-conexiuni în peisaj – al 6-lea seminar En-Route

Publicat 2 august 2016, actualizat 14 septembrie 2016


Organizatori: Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, UNISCAPE și Primăria Câmpulung
Desfășurare: 12 -15 octombrie 2016, București și Câmpulung Muscel
Website: http://enrouteseminar.wixsite.com/6thuniscapeseminar/

În perioada 12-16 octombrie 2016 va avea loc al 6-lea seminar En-Route RE – Connections in Landscape, organizat de UAUIM în colaborare cu UNISCAPE – Rețeaua Universităților Europene pentru Implementarea Convenției Europene a Peisajului de la Florența, 2000, și Primăria Câmpulung Muscel.

Scopul seminarului constă în reconectarea principalelor aspecte implicate în problematica peisajului, în sensul larg deschis de perspectiva Convenției Peisajului European de la Florența, în vederea asumării unor calități esențiale ale acestuia.

Seminarul va include tematici referitoare la:

Aceste tematici reflectă scopul seminarului, de diseminarea expertizei europene în domeniu printr-o abordare transdisciplinară integrată în vederea valorificării peisajului în Câmpulung Muscel.

In cadrul workshop-ului vor fi abordate din perspectiva sustenabilitații integrate transdisciplinar, tematici vizând conservarea patrimoniului arhitectural, tradițional, bizantin și neoromânesc, valorizarea sitului râului Târgului, revitalizarea în perspectivă arheologică sustenabilă a sitului arheologic de la Jidova, reabilitarea spațiului public aparținând structurii istorice a orașului Câmpulung și revitalizarea grădinii publice, crearea unor trasee memoriale pentru reconsiderarea unor valori cultural - patrimoniale ale orașului Câmpulung. In perspectivă transdisciplinară, conectarea integrată a acestor aspecte își propune în ideea de re-cunoaștere, re-creare, re-integrare, re-valorizare, potențare a calităților peisajului, reconsiderand sentimentul caracterului unui loc și aprecierea unor anume ritmuri, identificarea echilibrului și a sensibilității către relațiile armonice, care sunt înscrise în gene și adaptate condițiilor de mediu. Re-conexiunile în peisaj au ca target potențarea relațiilor pline de semnificație care se stabilesc între om și spațiul în care locuiește, sensului de apartenență la loc, acel cadru construit permițând comunicarea de valori culturale specifice care țin de gândire, percepere, reacții emoționale și imagini, în perspectivă corografică peisajul conturându-se ca o repozitoriu istoric al experiențelor umane, oferind niveluri diferite de percepere și înțelegere, pentru a stabili conexiuni și a forma noi rețele spre crearea unor noi sinergii.

Seminarul En-Route va include o sesiune de comunicări și un workshop, deschise studenților, studenților doctoranzi, cercetătorilor și cadrelor didactice având preocupări în sfera de interes a peisajului.

Inscrierile pentru sesiunea de comunicări a seminarului și pentru workshop se fac la adresa de email reconnectioninlandscape@gmail.com, data limita de trimitere a lucrărilor pentru seminar fiind 23 septembrie 2016.

Informații referitoare la taxa de participare detalii pe: http://enrouteseminar.wixsite.com/6thuniscapeseminar/