Conferința IECL2022

e-conferință privind teritoriul, cu tema „Către o știință a sistemelor teritoriale”

8 decembrie 2021

Prima e-conferință privind teritoriul, cu tema „Către o știință a sistemelor teritoriale”, va avea loc online în perioada 17-19 mai 2022. Conferința are ca temă abordările filozofice și metodele-cheie, inter- și transdisciplinare ale științelor sistemelor teritoriale.

Dorim să aducem în prim-plan ultimele abordări din domenii cheie de cercetare, cum ar fi utilizarea terenului, planificarea teritorială, modele de la scara ecosistemelor la cea a complexelor sociocologice și la nivel global, efectele diferitelor scări spațiale, impactul schimbărilor globale și climatice asupra sistemelor teritoriale și a rezilienței acestora, tendințe globale, cum ar fi urbanizarea, erodarea biodiversității și abordări integrate privind îndeplinirea obiectivelor Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă, țintele Aichi și Acordul de la Paris.

Se vor discuta aspecte privind instrumente cum ar fi Convenția Europeană asupra Peisajului și relevanța lor pentru protecția și reconstrucția peisajelor culturale, a patrimoniului natural și a diversității sistemelor teritoriale. Se vor dezbate alte instrumente relevante legate de guvernanță și abordări mixte ale guvernanței care transpun rezultatele științei sistemelor teritoriale în politici și convenții în ceea ce privește eficiența și succesul acestora, precum și modul în care pot fi dezvoltate, spre exemplu în lumina deceniului națiunilor unite pentru restaurarea sistemelor ecologice și rezultatele și impacturile scontate de acesta.

Pentru mai multe informații vizitați pagina conferinței: https://sciforum.net/event/IECL2022