Conferința internațională a Școlilor Doctorale de Arhitectură și de Urbanism

Desfășurare: 23-24 octombrie 2023, București

27 iunie 2023

Evenimentul este organizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București în cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor” – CULTADISER 2023, finanțat prin programul „Fondul de Dezvoltare Instituțională”, competiția 2023 (CNFIS-FDI-2023-F0462).

Scopul proiectului este consolidarea capacității UAUIM de a susține cercetarea din arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor, coagulând o serie de acțiuni reprezentative pentru cercetarea din domeniu, iar conferința se subordonează obiectivului A3. Obiectivele conferinței sunt:

Deși prezența unui public larg este încurajată, accesul la lucrările conferinței este permis doar participanților înscriși, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare, iar la aplicația de teren doar doctoranzilor.

Comunicările din cadrul evenimentului vor fi susținute sub forma unor prezentări orale însoțite de un suport electronic (Power Point, Adobe Acrobat) pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate online pe data de 23 octombrie și on site pe data de 24 octombrie. Regulile pentru prezentarea prin platforma Zoom sunt incluse în finalul documentului.

Participarea este gratuită pentru toți cei înscriși (doctoranzi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare, cadrele didactice, invitați). Înscrierea se face exclusiv on-line până la 10 octombrie 2023 la adresa:

https://docs.google.com/forms/d/1V9alL-f3406UoLqRGHRqYNgOgOJV0_Zzkz4u6xHmUyw

La înscriere, participanților fără lucrare li se va solicita completarea numelui și afilierii, iar celor care vor prezenta lucrarea, precizarea titlului acesteia, a autorilor și un rezumat care nu trebuie să depășească 3000 de semne (inclusiv spațiile libere), scris în limba engleză. Rezumatul va cuprinde contextul teoretic, obiectivele cercetării, metodele de studiu și principalele rezultate. Nerespectarea condițiilor de redactare precizate va conduce la respingerea automată a lucrărilor propuse și imposibilitatea prezentării acestora în cadrul sesiunii. Rezumatele vor fi publicate pe pagina de Internet dedicată Școlilor Doctorale UAUIM.

Comitetul științific

Comitetul de organizare

Persoană de contact: prof. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor, e-mail: alexandru_petrisor@yahoo.com

Publicarea lucrărilor

Lucrările integrale aferente prezentărilor din domeniul urbanismului sau care au legătură cu acest domeniu se vor publica în Revista Școlii Doctorale de Urbanism (http://www.rsdu.ro/), Journal of Landscape and Urban Planning (http://julpreview.ro/), Journal of Contemporary Urban Affairs (https://ijcua.com/index.php/ijcua) și Urbanism. Arhitectură. Construcții (https://uac.incd.ro/), iar cele din domeniul arhitecturii (și, în funcție de opțiuni, și din cel al urbanismului) în revistele sITA – studies in History and Theory of Architecture (https://sita.uauim.ro), Argument (https://argument.uauim.ro) și Urbanism. Arhitectură. Construcții (https://uac.incd.ro/), dacă vor fi admise de referenții de specialitate și vor respecta instrucțiunile de redactare ale acestor publicații, prezentate în continuare. Termenul-limită de trimitere a articolelor ce urmează a fi publicate este 15 decembrie 2023.

Revista Școlii Doctorale de Urbanism
Adresă Internet: http://www.rsdu.ro/
Indexări: http://www.rsdu.ro/Index/indexari.htm
Instrucțiuni pentru autori: generale - http://www.rsdu.ro/Index/instr.htm, șablon obligatoriu pentru scrierea articolelor (include instrucțiunile) - http://www.rsdu.ro/Index/Instr.doc
Rată de respingere a articolelor: 10%
Durata medie de evaluare: 3 zile
Alte cerințe: revista impune autorilor folosirea șablonului pentru scrierea articolelor și folosirea stilului bibliografic Harvard cu citare prin note de subsol pentru referințele bibliografice. Articolele pot fi scrise în limbile română, franceză sau engleză.

Journal of Landscape and Urban Planning
Adresă Internet: http://julpreview.ro/
Indexări: http://julpreview.ro/indexation.html
Instrucțiuni pentru autori: generale - http://julpreview.ro/submit-a-paper.html, șablon obligatoriu pentru scrierea articolelor (include instrucțiunile) - http://julpreview.ro/template.html

sITA – studies in History and Theory of Architecture
Adresă Internet: https://sita.uauim.ro
Indexări: https://sita.uauim.ro/about
Instrucțiuni pentru autori: https://sita.uauim.ro/call-for-papers/guidelines
Alte cerințe: încadrare tematică - https://sita.uauim.ro/call-for-papers

Argument
Adresă Internet: https://argument.uauim.ro
Indexări: https://argument.uauim.ro
Instrucțiuni pentru autori: generale - https://argument.uauim.ro/instructiuni-pentru-autori, șablon obligatoriu pentru scrierea articolelor - https://argument.uauim.ro/f/Template_argument_RO_2022_v2.docx
Alte cerințe: încadrare tematică - https://argument.uauim.ro/call-for-papers/

CSAV Journal
Adresă Internet: https://csav.ro/
Indexări: Central and Eastern European Online Library
Instrucțiuni pentru autori: https://csav.ro/call-for-papers/
Alte cerințe: încadrare tematică pentru articole, flexibilitate pentru proiecte https://csav.ro/prezentarea-publicatiei/

Journal of Contemporary Urban Affairs
Adresă Internet: https://ijcua.com/index.php/ijcua
Indexări: https://www.ijcua.com/index.php/ijcua/abstracting-and-indexing
Instrucțiuni pentru autori: https://www.ijcua.com/index.php/ijcua/information/authors
Rată de respingere a articolelor: 70%
Durata medie de evaluare: 30 zile
Alte cerințe:  Articolele trebuie să aibă cel puțin un autor „highly cited scholar”. Cel puțin 90% din referințe trebuie să fie articole publicate în reviste indexate ISI/Scopus.

Urbanism. Arhitectură. Construcții
Adresă Internet: https://uac.incd.ro/
Indexări: https://uac.incd.ro/Index/indexari.htm
Instrucțiuni pentru autori: generale - https://uac.incd.ro/Index/instr.htm, ghid de formatare a referințelor și citărilor în text - https://uac.incd.ro/Index/UAC_RO.pdf, listă de verificare a respectării instrucțiunilor - https://uac.incd.ro/Index/Editing_RO.doc, șablon obligatoriu pentru scrierea articolelor (include instrucțiunile) - https://uac.incd.ro/Index/Model.doc
Rată de respingere a articolelor: 85%
Durata medie de evaluare: 30 zile
Alte cerințe:  revista impune autorilor condiția existenței unei bibliografii cu cel puțin 25 de titluri, axată în proporție de 90% pe materiale publicate (articole de specialitate publicate în reviste sau volumele unor conferințe, cărți și capitole de carte), și într-o proporție de cel puțin 80% pe articole publicate în reviste din fluxul principal, indexate ISI/Scopus. Alături de respectarea instrucțiunilor pentru autori, condiția este obligatorie, nerespectarea sa conducând la neacceptarea articolelor trimise spre evaluare. Articolele trebuie scrise în limba engleză.