Call for papers Argument 17/2025: „Spații dinamice. Interferențe arhitecturale”

Termen trimitere rezumat: 15 septembrie 2024

16 aprilie 2024

Ne bucurăm să anunțăm lansarea apelului la contribuții pentru următorul număr al revistei Argument.

Tema numărului 17/2025 invită la explorarea relației complexe dintre arhitectură și dinamică, concentrându-se pe interacțiunea spațiilor în cadrul unor medii în continuă transformare. Dinamismul în arhitectură poate fi privit din diverse unghiuri – fie ca interferență culturală și ideologică între context, concept, design și utilizare în cadrul unor societăți și perioade istorice diferite, fie ca explorare dinamică a formei construite, urmărind percepția în continuă schimbare. Procesele dinamice pe care le implică designul în arhitectură pot fi abordate într-un discurs critic ce ia în considerare proiecte noi, dar și reformulări ale unor clădiri existente remodelate, refuncționalizate cu interferențe intre mediile conținute, progres tehnologic și aspecte ce vizează sustenabilitatea.

Invităm profesioniști, cercetători, personal academic, studenți și doctoranzi din domeniul arhitecturii, designului interior, urbanismului, designului peisager, geografie urbană, arte, sociologie, antropologie etc. să își depună contribuțiile originale. Lucrările trimise vor avea un caracter științific și vor urmări să răspundă criteriilor de evaluare asumate de revistă: calitate și coerență, originalitate, structură și metodă clare, discurs științific de calitate.

Rezumatul trimis spre selecție în faza de apel la contribuții va avea 700-1000 de cuvinte (fără a număra referințele) și, pe lângă precizarea scopului, metodologiei utilizate și rezultatelor anticipate, va urmări să demonstreze că articolul in extenso are potențialul de a îndeplini criteriile menționate.

Revista Argument publică, de asemenea, recenzii ale unor cărți, conferințe și evenimente legate de domeniile sale de interes. Recenziile vor avea caracter critic și vor fi trimise atât în limba română, cât și în engleză*. Lungimea acestora va fi de 700-1500 de cuvinte. Termenul limită pentru trimiterea recenziilor prin e-mail este 3 februarie 2025.

Așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră pe care le puteți trimite prin e-mail la adresa argument.uauim@gmail.com.

Lucrările științifice in extenso vor fi redactate conform șablonului și vor fi însoțite de declarația de copyright semnată. Ambele documente, precum și alte informații utile, sunt disponibile pe site-ul revistei: https://argument.uauim.ro/instructiuni-pentru-autori.


*Textul poate fi trimis inițial doar în limba engleză și ulterior în limba română. Doar pentru autorii non-romani, echipa editoriala poate asigura traducerea din limba engleză în limba română.

Revista ARGUMENT:
ISSN (print): 2067-4252 / ISSN (online): 2501-6334 / ISSN-L: 2067-4252
https://doi.org/10.54508/Argument
Publicație a Editurii Universitare „Ion Mincu”
Revista indexată în SCOPUS, DOAJ, CEEOL, ERIH PLUS, CROSSREF, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat, recunoscută CNCS (cat. B)
argument.uauim@gmail.com
argument.uauim.ro
www.facebook.com/revistaargument